Zmiany w Polskim Ładzie – obniżka PIT do 12%

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów opublikowaną na stronie Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 22 kwietnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie o PIT. Główne założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych to: likwidacja ulgi dla klasy średniej, obniżenie podatku dochodowego podatników opodatkowanych wg. skali…

Komornik wypłacił zaległe wynagrodzenie lub odprawę? Sprawdź jak rozliczyć składki i podatek.

Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w których zaległą pensję i odprawę pracownik odzyskuje w drodze egzekucji komorniczej. Należy wtedy pamiętać o konieczności odprowadzania zaliczek na PIT i składek na ubezpieczenia społeczne. Po egzekucji komorniczej obowiązki rozliczenia poszczególnych danin publicznoprawnych obciążają zarówno pracodawcę i komornika, jak i samego pracownika. I to niezależnie od woli stron oraz tego,…

TSUE: Fiskus może naliczyć podatek od nieistniejących odsetek

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z 24 lutego br., sygn. akt C-257/20orzekł, że Art. 1 ust. 1 dyrektywy 2003/49 w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich w związku z art. 4 ust. 1 lit. d tej dyrektywy, art. 5 dyrektywy 2011/96 w sprawie…

Naprawy Polskiego Ładu ciąg dalszy – zwiększony zakres ulgi dla klasy średniej

Na wczorajszej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że w odpowiedzi na społeczne oczekiwania ruszyły prace nad dalszymi zmianami w Polskim Ładzie. Poprawki mają doprowadzić do stanu, w którym żaden podatnik, bez względu na formę zatrudnienia, nie straci, pod warunkiem, że jego kwota przychodów nie przekroczy 12,8 tys. zł. Zapowiedzi rządu rozszerzenie preferencji dla klasy…

Polski Ład w pigułce – podsumowanie zmian w podatkach i prawie pracy

W poprzednich artykułach poruszaliśmy temat najistotniejszych zmian wdrażanych przez Polski Ład dotyczących m.in. składki zdrowotnej, leasingu, legalności zatrudnienia i nowych  kwestii związanych z prowadzeniem jednoosobowych działalności gospodarczych. Wspominaliśmy także o sposobach na złagodzenie lub uniknięcie niektórych obciążeń np. poprzez udzielenie wynagrodzenia członkom zarządu w oparciu o odpowiednią podstawę prawną lub zmianę formy prowadzonej działalności gospodarczej.…

Polski Ład – nadchodzi kryzys Jednoosobowych Działalności Gospodarczych

To już pewne. Większość z planowanych przez rząd zmian podatkowych wprowadzanych w ramach tzw. Polskiego Ładu wejdzie w życie od stycznia i lutego 2022 r. Polskie prawo podatkowe czeka prawdziwa rewolucja. Choć nowelizacja przynosi także pozytywne zmiany przejawiające się m.in. zwiększeniem kwoty wolnej od podatku z 3 091 zł (8 000 zł dla najmniej zarabiających)…

Polski Ład: Jak uniknąć 9-proc. składki zdrowotnej dla członków zarządu?

Zgodnie z treścią podpisanej przez Prezydenta RP nowelizacji, od stycznia 2022 r. członków zarządu powołanych ustawą wspólników czeka 9-proc. składka zdrowotna. W treści uzasadnienia ustawy można przeczytać, że celem zmian jest na zrównanie praw i obowiązków osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z osobami powołanymi do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu…

Polski Ład – cios dla branży leasignowej

15 listopada bieżącego roku prezydent podpisał ustawę o zmianach podatkowych wchodzącą w skład tzw. Polskiego Ładu. Wśród uchwalonych przepisów znalazło się unormowanie zmieniające dotychczasowe oblicze leasingu samochodów i ich wykupu oraz późniejszej sprzedaży. Co istotne, mimo że zmiany wchodzą w życie dopiero od stycznia 2022 r., nowe regulacje odczują także przedsiębiorcy, którzy zawarli umowę leasingu…

„Zdalne” kontrole faktur i wykazywanie składki zdrowotnej. Nowy Ład to także nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Polski Ład nakłada na krajowych przedsiębiorców szereg nowych obowiązków związanych m.in. z rozliczaniem składek, obowiązkiem informacyjnym, czy prowadzeniem elektronicznej księgi przychodów i rozchodów. Zmiany zostały rozłożone w czasie. Część nich jest zapowiadana dopiero na 2023 r., ale pozostałe będą wymagać implementacji jeszcze w tym lub na początku następnego roku. Zmiany w podatkach Pierwsza zmiana zaplanowana…

Kiedy fiskus może opodatkować najem jako przychód z działalności gospodarczej? NSA w obronie przedsiębiorców .

W poniedziałek Naczelny Sąd Administracyjny wydał w siedmioosobowym składzie uchwałę w sprawie opodatkowania umów najmu, dzierżawy itp. Wniosek do sądu złożył w tej kwestii Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Szczegóły sprawy dotyczyły przesłanek ustawy o PIT decydujących, które zyski z wynajmowania nieruchomości są opodatkowane jako przychody z działalności gospodarczej, a nie z najmu. W sentencji…