Czy od nieoprocentowanej pożyczki trzeba odprowadzić podatek dochodowy?

Kwestia udzielania nieoprocentowanych pożyczek wciąż budzi wśród podatników duże wątpliwości. O ile zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) jest dla stron umów pożyczek w większości jasna – co do zasady pożyczka podlega opodatkowaniu stawką 0,5% wartości pożyczki płatną przez pożyczkobiorcę – o tyle kwestia podatku dochodowego rodzi już więcej problemów. Trudno się temu dziwić z…

Czy i kiedy opłata rezerwacyjna jest opodatkowana?

Charakter opłaty rezerwacyjnej W branży deweloperskiej często można spotkać się z rozwiązaniem polegającym na zawarciu z przyszłym nabywcą lokalu tzw. umowy rezerwacyjnej mającej zabezpieczyć transakcję sprzedaży nieruchomości. Opłata rezerwacyjna w razie braku dojścia umowy do skutku podlega zwrotowi i umożliwia potrącenie ewentualnych kar umownych lub zostaje zaliczona na poczet ceny nabywanej nieruchomości. Wątpliwości budzi natomiast…

Wydatki na samochód służbowy pracownika ukrytym zyskiem spółki? Pułapka w estońskim CIT

Spółki, które zdecydowały się na opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek, czyli według tzw. estońskiego CIT-u są zobowiązane odprowadzić podatek dopiero w momencie wypłaty zysku na poczet dywidendy. Artykuł 28m ustawy o CIT wskazuje, że opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek podlega dochód odpowiadający: 1) wysokości zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej…

Estoński CIT – Czy pomniejszanie zaliczek na PIT o częściowy podatek CIT spółki jest bezpieczne?

Spółki objęte tzw. estońskim CIT nie będą musiały czekać z wypłatą zaliczek na poczet dywidendy. Przepisy umożliwiają odliczenie części podatku należnego spółki od zaliczki na podatek dochodowy wspólnika. Tak wynika z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 czerwca nr 0115-KDIT1.4011.176.2022.1.MR. Problem z zaliczkami na podatek dochodowy Jeszcze do grudnia wg. stanowiska fiskusa przepisy nie…

Unijne regulacje dyktują zmiany w podatku VAT

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, przedłożony przez ministra finansów. Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów przewidujących szczególne rozwiązania i preferencje w zakresie VAT, w odniesieniu do działań obronnych realizowanych w ramach unijnej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.   Najważniejsze rozwiązania nowelizacji Wprowadzone zostanie zwolnienie z…

Zmiany w Polskim Ładzie – obniżka PIT do 12%

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów opublikowaną na stronie Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 22 kwietnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie o PIT. Główne założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych to: likwidacja ulgi dla klasy średniej, obniżenie podatku dochodowego podatników opodatkowanych wg. skali…

Komornik wypłacił zaległe wynagrodzenie lub odprawę? Sprawdź jak rozliczyć składki i podatek.

Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w których zaległą pensję i odprawę pracownik odzyskuje w drodze egzekucji komorniczej. Należy wtedy pamiętać o konieczności odprowadzania zaliczek na PIT i składek na ubezpieczenia społeczne. Po egzekucji komorniczej obowiązki rozliczenia poszczególnych danin publicznoprawnych obciążają zarówno pracodawcę i komornika, jak i samego pracownika. I to niezależnie od woli stron oraz tego,…

TSUE: Fiskus może naliczyć podatek od nieistniejących odsetek

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z 24 lutego br., sygn. akt C-257/20orzekł, że Art. 1 ust. 1 dyrektywy 2003/49 w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich w związku z art. 4 ust. 1 lit. d tej dyrektywy, art. 5 dyrektywy 2011/96 w sprawie…

Naprawy Polskiego Ładu ciąg dalszy – zwiększony zakres ulgi dla klasy średniej

Na wczorajszej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że w odpowiedzi na społeczne oczekiwania ruszyły prace nad dalszymi zmianami w Polskim Ładzie. Poprawki mają doprowadzić do stanu, w którym żaden podatnik, bez względu na formę zatrudnienia, nie straci, pod warunkiem, że jego kwota przychodów nie przekroczy 12,8 tys. zł. Zapowiedzi rządu rozszerzenie preferencji dla klasy…

Polski Ład w pigułce – podsumowanie zmian w podatkach i prawie pracy

W poprzednich artykułach poruszaliśmy temat najistotniejszych zmian wdrażanych przez Polski Ład dotyczących m.in. składki zdrowotnej, leasingu, legalności zatrudnienia i nowych  kwestii związanych z prowadzeniem jednoosobowych działalności gospodarczych. Wspominaliśmy także o sposobach na złagodzenie lub uniknięcie niektórych obciążeń np. poprzez udzielenie wynagrodzenia członkom zarządu w oparciu o odpowiednią podstawę prawną lub zmianę formy prowadzonej działalności gospodarczej.…