Prawo ubezpieczeń społecznych

Każdy podmiot zatrudniający pracowników mierzy się z wyzwaniami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych, co wymaga nie tylko znajomości przepisów, ale też aktualnej wykładni przyjętej przez zakład ubezpieczeń społecznych oraz sądy.  Specjaliści ATL Law świadczą pomoc prawną w zakresie ubezpieczeń spolecznych zarówno przedsiębiorstwom, jak i osobom fizycznym.

Zakres oferowanej pomocy prawnej:

  • reprezentacja pracodawców w sporach z ZUS oraz przed sądem pracy
  • wsparcie w kwestiach obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, także przy konstruowaniu odwołań od decyzji zakładu ubezpieczeń społecznych czy decyzji lekarzy orzeczników (również dla osób fizycznych)
  • analiza świadczeń pracowniczych pod kątem obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie oraz obowiązku opodatkowania, również w tych przypadkach gdy wynika to ze stosunków prawnych innych niż stosunki pracy
  • wsparcie przy ustalaniu i uzyskiwaniu prawa do świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych,
  • doradztwo w kwestii ustalenia przychodów, które nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz w sytuacji zbiegu tytułów ubezpieczenia
  • reprezentowanie pracodawców w sprawach odszkodowań dochodzonych od zakładu pracy w związku z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi
  • optymalizacja kosztów związanych z oskładkowaniem umów z pracownikami
  • przygotowywanie wniosków o interpretacje do organów emerytalnych i rentowych
  • przygotowanie odwołań od decyzji ZUS

Zespół ATL Law rekomenduje rozwiązania, które pozwalają zminimalizować ryzyko negatywnych skutków kontroli ZUS. Towarzyszymy firmom na każdym etapie postępowania kontrolnego.

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania. Zapraszamy do naszych biur w Katowicach, Krakowie i Warszawie.