Windykacja

Terminowa realizacja zobowiązań przez kontrahentów to gwarancja zachowania płynności finansowej przedsiębiorstwa. Kancelaria ATL Law wspiera firmy w zakresie windykacji należności. Tworzymy wewnętrzne procedury windykacyjne, prowadzimy monitoring stanu płatności, podejmujemy czynności windykacyjne.

Windykacja – zakres oferowanych działań:

  • przygotowanie kompletnej dokumentacji windykacyjnej i opracowanie wewnętrznych procedur windykacyjnych w firmie w celu bieżącej kontroli stanu płatności oraz na wypadek postępowania wobec nierzetelnych kontrahentów,
  • prowadzenie negocjacji z dłużnikami, zawieranie ugód pozasądowych,
  • kompleksowe prowadzenie procesów windykacyjnych, w tym m.in. sporządzanie monitów windykacyjnych i wezwań do zapłaty, przygotowanie pozwów, prowadzenie postępowania klauzulowego przy postępowaniu egzekucyjnym,
  • prowadzenie postepowań sądowych w ramach postępowania zwykłego, klauzulowego oraz postepowań odrębnych (w szczególnosci postępowania nakazowego, upominawczego, EPU oraz uproszczonego),
  • reprezentowanie Klientów w sądowych postępowaniach zabezpieczających oraz o uznanie czynności prawnych wobec wierzyciela za bezskuteczne (skargi pauliańskie),
  • przeprowadzanie czynności zmierzających do ujawnienia majątku dłużnika,
  • reprezentowanie wierzycieli w toku postepowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
  • prowadzenie postępowań spadkowych, ustalanie kręgu spadkobierców oraz prowadzenie postepowań majacych na celu uzyskanie tytułu wykonawczego na spadkobiercę dłużnika,
  • dochodzenie wierzytelności zabezpieczonych,
  • reprezentowanie wierzycieli w postępowaniach sądowych przeciwko członkom zarządu w przypadku bezskutecznej egzekucji z majątku spółki (art. 299 KSH).

Prawnicy ATL Law w swoich działaniach kierują się zasadą: minimalnego czasu niezbędnego do dochodzenia należności i maksymalnej skuteczności prowadzonych działań windykacyjnych.

Na wszelkie pytania dotyczące współpracy chętnie odpowiemy w naszych biurach w Krakowie, Katowicach i Warszawie.