Dwie osoby to nie jedna – przełomowa uchwała w sprawie dwuosobowych sp. z o.o.

21 lutego Sąd Najwyższy podjął przełomową uchwałę dotyczącą podlegania ubezpieczeniom społecznym przez wspólnika w dwuosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której jeden z nich posiada pozycję dominującą. W przedmiotowej sprawie proporcja udziałów rozkładała się w stosunku 99% do 1%. SN zdecydował, że ,,Wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 procent udziałów nie podlega ubezpieczeniom…

Zakaz crowfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Lipcem 2022 roku podpis prezydenta uzyskała ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Zdecydowana większość przepisów weszła w ciągu 14 dni od ogłoszenia jej, z pewnymi jednak wyjątkami. Jednym z nich był art. 48 ustawy, który dotyczył zmian w kodeksie spółek handlowych. Regulacje w tym zakresie zaczęły obowiązywać dopiero 10 listopada bieżącego…

Wyłączenie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

W spółkach pomiędzy jej udziałowcami na tle odmiennych zdań, wzajemnej niechęci czy spraw natury majątkowej może dochodzić do różnego rodzaju sporów, które negatywnie wpływają na rozwój i działalność firmy. Pojawiają się również sytuacje, kiedy to jeden ze wspólników działa w sposób niekorzystny dla interesów spółki i stosunków w niej panujących. Czasami jedynym wyjściem z tak…

Procedura zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością walne zgromadzenie wspólników podejmuje w formie uchwał decyzje w wielu istotnych z punktu widzenia działalności spółki oraz udziałowców kwestiach. Działalność organu reprezentującego właścicieli powinna być co do zasady nastawiona na interes spółki oraz jego członków. W związku z tym uchwały podejmowane przez zgromadzenie wspólników z założenia powinny być pozytywne dla…

ATL Law Kancelaria Radcy prawnego Warszawa

Prokurent w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Osoby, które decydują się na wejście w strukturę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością często zadają sobie pytanie, czy warto posiadać w spółce prokurenta, zastanawiają się jakie korzyści może przynieść im ustanowienie takiego pełnomocnika, jakie ryzyka mogą się z tym wiązać oraz czy i ewentualnie jakie koszty będą musieli ponieść wraz z podjętą przez nich decyzją. Każdy…

Nowe zasady transgranicznych podziałów spółek

Już 15 września bieżącego roku wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw. Nowela ma przede wszystkim na celu implementacje do polskiego systemu  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z  27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek. Nowe przepisy wprowadzą zmienione…

Dopłaty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jako instrument wewnętrznego dofinansowania

Zmiany na rynku gospodarczym, pogorszenie się sytuacji finansowej czy nowe inwestycje zmuszają często do konieczności pozyskania przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością dodatkowych środków finansowych. Kodeks spółek handlowych daje taką możliwość w postaci dopłat ze strony wspólników. Jest to instrument korzystny dla spółki w sytuacji, jeśli nie chce ona korzystać ze źródeł zewnętrznych. Kodeks spółek handlowych…

Aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do spółki z o.o.

Rozwój firmy nierzadko zmusza przedsiębiorców do konieczności zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej. Do najpopularniejszych rozwiązań należy przekształcenie dotychczasowej działalności lub założenie nowej spółki z o.o. Przemawiają za tym przede wszystkim ograniczona odpowiedzialność wspólników oraz regulacje podatkowe wprowadzone Polskim Ładem. Sformalizowany proces przekształcenia, a czasem także względy biznesowe skłaniają przedsiębiorców do przenoszenia dotychczas prowadzonego przedsiębiorstwa do…

Rejestracja znaku towarowego w UE: jak to zrobić?

Kto może dokonać zgłoszenia znaku towarowego? Zgłoszenia znaku towarowego może dokonać każda osoba fizyczna lub prawna. Zadaniem znaku towarowego jest odróżnienie towarów lub usług przedsiębiorcy od jego konkurentów na rynku. Znak towarowy może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, lub rysunków, liter, cyfr, kolorów, kształtu towarów lub ich opakowań…

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z o.o. jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Przedsiębiorcy wybierają spółki z o.o. głównie ze względu na ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania firmy. Także ci, którzy już posiadają jednoosobową działalność gospodarczą, często rozważają przekształcenie jej w spółkę z  o.o. Jest to tym bardziej optymalne rozwiązanie, że spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa…