Fundacja rodzinna – nowy sposób na sukcesję firmy w 2023 r.

Na podpis prezydenta oczekuje obecnie ustawa Ustawa o fundacji rodzinnej uchwalona przez sejm 14 grudnia 2022 r. Celem nowej ustawy jest ochrona rodzinnego majątku, zminimalizowanie skutków nieudanej sukcesji i gwarantowanie kontynuacji działalności biznesowej w formie fundacji rodzinnej. Przekazanie majątku poprzez instrumenty zapewniane przez ustawę ma chronić go przed podziałem, umożliwić jego pomnażanie, a więc także…

Zmiany w podatkach 2023

Rząd opublikował informacje dotyczące zmian podatkowych, które wchodzą w życie w 2023 r. W niniejszym artykule przybliżamy Państwu najistotniejsze z nich: Brak opodatkowania najmu prywatnego na zasadach ogólnych Od 2023 roku zmienią się zasady opodatkowania wynajmu mieszkań poza działalnością gospodarczą. Osoby, które uzyskują przychody z tytułu najmu prywatnego, nie będą mogły opodatkować tych przychodów na zasadach…

Ceny gazu 2023. Ostatni dzwonek na złożenie wniosku o dodatek węglowy

Zamrożone taryfy na gaz Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Celem jest zablokowanie ceny gazu i usług dystrybucji na rok 2023. Zgodnie z komunikatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowaną na stronie rządu, najważniejsze rozwiązania…

Kiedy jedyny wspólnik spółki z o.o. może być jej pracownikiem? – sąd rozstrzyga wątpliwości w zakresie ubezpieczenia społecznego

Sąd przychylił się do stanowiska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z którym jedyny udziałowiec spółki z o.o., będący jednocześnie członkiem zarządu nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę, a podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Głównym motywem oceny sądu był fakt, iż w ustalonym w sprawie stanie…

8 pakiet sankcji UE na Rosję

Z dniem 6 października Unia Europejska przyjęła kolejny, ósmy pakiet sankcji na Federację Rosyjską. Decyzja ta była odpowiedzią na dalszą agresję Rosji wobec Ukrainy, organizację nielegalnych fikcyjnych „referendów” w obecnie okupowanych nielegalnie przez Federację Rosyjską częściach obwodu donieckiego, chersońskiego, ługańskiego i zaporoskiego, nielegalną aneksję tych ukraińskich obwodów przez Federację Rosyjską, a także mobilizację w Federacji…

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Implementacja dyrektywy UE W ubiegłym tygodniu, 6 października sejm przyjął nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ustawa stanowi pierwszy etap implementacji tak zwanego pakietu prawa spółek, obejmujący częściową implementację unijnej dyrektywy 2019/1151. Dyrektywa ma na celu wprowadzenie możliwości zakładania niektórych rodzajów spółek (w odniesieniu do Polski – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych…

Ochrona sygnalistów w Polsce

Ochrona sygnalistów – projekt ustawy W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawiła się kolejna wersja (z 4 sierpnia 2022 r.) projektu tzw. ustawy o ochronie sygnalistów czyli Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Celem jej uchwalenia jest implementacja do polskiego prawa Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w…

Holding – co to jest? Nowe przepisy

Już 13 października 2022 wejdzie w życia jedna z największych dotychczasowych zmian Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: KSH). Nowelizacja wprowadza do polskiego ustawodawstwa pojęcie tzw. holdingu (grupy spółek), które reguluje relacje prywatno-prawne między spółką dominującą a jej spółkami zależnymi, w sposób uwzględniający interes wierzycieli, członków organów oraz drobnych wspólników (akcjonariuszy) spółki zależnej. Ustawa nada również nowe…

Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych 2022/2023 – planowane zmiany w przepisach

19 września 2022 r. wpłynął do sejmu Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych. Nowelizacja ma służyć doprecyzowaniu przepisów i uproszczeniu tzw. obowiązku sprawozdawczego, a także zwiększeniu efektywności w prowadzonych przez Prezesa UOKiK postępowaniach w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych. Odsetki…

Tarcza antyinflacyjna obowiązuje do końca roku

Rząd podjął 23 sierpnia br. decyzję o przedłużeniu obowiązywania tarczy antyinflacyjnej do końca 2022 r. Przedłużone zostaną m.in.: obniżka akcyzy na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG, obniżka akcyzy do poziomu minimum unijnego na lekki olej opałowy, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla…