Compliance

Liczba i stopień skomplikowania wprowadzanych do porządku prawnego regulacji utrudnia podmiotom gospodarczym zachowanie zgodności z obwiązującymi przepisami. Kancelaria ATL Law oferuje swoim Klientom opracowanie indywidualnych programów Compliance. Ich wdrożenie pozwala minimalizować ryzyko prowadzonej działalności: ograniczać straty wizerunkowe, utratę klientów, kary finansowe, odpowiedzialność cywilną, karną i karnoskarbową, jak również ryzyko unieważnienia zawartych umów i odpowiedzialność odszkodowawczą.

Compliance – zakres oferowanych usług:

 • przeprowadzenie procesu due diligence (wielopłaszczyznowej analizy przedsiębiorstwa pod kątem kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej)
 • identyfikacja zagrożeń, analiza funkcjonujących regulacji wewnętrznych oraz firmowych dokumentów pod kątem ich zgodności z prawem
 • stworzenie wewnętrznych procedur i zasad funkcjonowania – implementacja przepisów prawa do wewnętrznego porządku organizacyjno-prawnego przedsiębiorstwa
 • stworzenie wzorów umów i klauzul zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa
 • analiza istniejących w przedsiębiorstwie narzędzi ochrony przed działaniami nieuczciwej konkurencji; opracowanie i wdrożenie nowej strategii ochrony
 • opracowanie oraz wdrożenie modelu zarządzania sytuacją kryzysową
 • udział i doradztwo prawne w toku kontroli organów kontrolnych, reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz cywilnych
 • wsparcie Klientów we współpracy z organami regulacyjnymi oraz służbami
 • wsparcie firm w wewnętrznych postępowaniach wewnętrznych i audytach
 • szkolenie pracowników oraz członków zarządu firmy w zakresie konkretnych dziedzin prawa objętych programem Compliance
 • stała kontrola programu Compliance

Proponowane przez ekspertów ATL Law rozwiązania są dostosowane do specyfiki działalności podmiotu gospodarczego, a także indywidualnych potrzeb oraz celów biznesowych Klienta. Identyfikujemy zagrożenia i ograniczamy ryzyko ich wystąpienia w przyszłości.

Konkretną ofertę przedstawimy podczas spotkania z naszymi ekspertami w biurach w Krakowie, Katowicach i Warszawie.