Postępowania sądowe

Kancelaria ATL Law doradza firmom oraz reprezentuje ich interesy w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi oraz arbitrażowymi. Nasi prawnicy to także specjaliści w prowadzeniu mediacji i zawieraniu ugód na etapie przedsądowym.

Wynik postępowania sądowego czy arbitrażowego przekłada się na pozycję firm, także finansową. Dlatego w ATL Law dbamy o to, aby świadczone usługi były jak najbardziej efektywne pod kątem czasu i kosztów. O przebiegu postępowań informujemy Klientów na bieżąco.

ATL Law prowadzi sprawy sądowe m. in. z zakresu:

 • prawa spółek, w tym postępowań rejestrowych
 • odrębnego postępowania gospodarczego
 • prawa cywilnego, w tym wynikających z wykonywania umów czy czynów niedozwolonych
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • nieuczciwej konkurencji, a także ochrony konkurencji i konsumentów
 • prawa bankowego i prawa ubezpieczeniowego
 • ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, w tym naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa
 • ochrony danych osobowych
 • naruszenia dóbr osobistych, w tym dobrego imienia, prawa do prywatności, tajemnicy korespondencji, wizerunku i renomy
 • wszelkiego rodzaju odszkodowań, w tym z tytułu niewykonania umów, nienależytego wykonania umów, kar umownych, deliktów

Terminowa realizacja zobowiązań przez kontrahentów to gwarancja zachowania płynności finansowej przedsiębiorstwa. Kancelaria ATL Law wspiera firmy w zakresie windykacji należności. Tworzymy wewnętrzne procedury windykacyjne, prowadzimy monitoring stanu płatności, podejmujemy czynności windykacyjne.

Windykacja – zakres oferowanych działań:

 • przygotowanie kompletnej dokumentacji windykacyjnej i opracowanie wewnętrznych procedur windykacyjnych w firmie w celu bieżącej kontroli stanu płatności oraz na wypadek postępowania wobec nierzetelnych kontrahentów,
 • prowadzenie negocjacji z dłużnikami, zawieranie ugód pozasądowych,
 • kompleksowe prowadzenie procesów windykacyjnych, w tym m.in. sporządzanie monitów windykacyjnych i wezwań do zapłaty, przygotowanie pozwów, prowadzenie postępowania klauzulowego przy postępowaniu egzekucyjnym,
 • prowadzenie postepowań sądowych w ramach postępowania zwykłego, klauzulowego oraz postepowań odrębnych (w szczególnosci postępowania nakazowego, upominawczego, EPU oraz uproszczonego),
 • reprezentowanie Klientów w sądowych postępowaniach zabezpieczających oraz o uznanie czynności prawnych wobec wierzyciela za bezskuteczne (skargi pauliańskie),
 • przeprowadzanie czynności zmierzających do ujawnienia majątku dłużnika,
 • reprezentowanie wierzycieli w toku postepowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • prowadzenie postępowań spadkowych, ustalanie kręgu spadkobierców oraz prowadzenie postepowań majacych na celu uzyskanie tytułu wykonawczego na spadkobiercę dłużnika,
 • dochodzenie wierzytelności zabezpieczonych,
 • reprezentowanie wierzycieli w postępowaniach sądowych przeciwko członkom zarządu w przypadku bezskutecznej egzekucji z majątku spółki (art. 299 KSH).

Prawnicy ATL Law w swoich działaniach kierują się zasadą: minimalnego czasu niezbędnego do dochodzenia należności i maksymalnej skuteczności prowadzonych działań windykacyjnych.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty w biurach ATL Law w Krakowie, Katowicach i Warszawie.