Postępowania sądowe

Kancelaria ATL Law doradza firmom oraz reprezentuje ich interesy w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi oraz arbitrażowymi. Nasi prawnicy to także specjaliści w prowadzeniu mediacji i zawieraniu ugód na etapie przedsądowym.

ATL Law prowadzi sprawy sądowe m. in. z zakresu:

  • prawa spółek, w tym postępowań rejestrowych
  • odrębnego postępowania gospodarczego
  • prawa cywilnego, w tym wynikających z wykonywania umów czy czynów niedozwolonych
  • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  • nieuczciwej konkurencji, a także ochrony konkurencji i konsumentów
  • prawa bankowego i prawa ubezpieczeniowego
  • ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, w tym naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa
  • ochrony danych osobowych
  • naruszenia dóbr osobistych, w tym dobrego imienia, prawa do prywatności, tajemnicy korespondencji, wizerunku i renomy
  • wszelkiego rodzaju odszkodowań, w tym z tytułu niewykonania umów, nienależytego wykonania umów, kar umownych, deliktów

Wynik postępowania sądowego czy arbitrażowego przekłada się na pozycję firm, także finansową. Dlatego w ATL Law dbamy o to, aby świadczone usługi były jak najbardziej efektywne pod kątem czasu i kosztów. O przebiegu postępowań informujemy Klientów na bieżąco.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty w biurach ATL Law w Krakowie, Katowicach i Warszawie.