Prawo autorskie i prawo własności przemysłowej

Kancelaria ATL Law świadczy usługi w zakresie szeroko pojętej ochrony praw własności intelektualnej. Dostarczamy rozwiązań prawnych w obszarach takich jak prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, prawo patentowe, przepisy dotyczące znaków towarowych.

Prawo własności intelektualnej – szczegóły oferowanego wsparcia:

  • bieżące doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej
  • sporządzanie lub opiniowanie ekspertyz, opinii, umów, regulaminów i innych dokumentów stworzonych na potrzeby korzystania z praw własności intelektualnej,
  • przeprowadzanie specjalistycznych audytów wewnętrznych, wdrażanie rozwiązań upraszczających procesy zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie
  • pomoc prawna w zakresie ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych, patentów z uwzględnieniem polskich i europejskich regulacji, w tym m.in. badanie zdolności rejestrowej, prowadzenie postępowań rejestrowych i spornych przed urzędami patentowymi
  • ochrona i dochodzenie roszczeń w przypadku naruszenia praw autorskich m.in. utworów literackich, publicystycznych, naukowych, programów komputerowych, materiałów reklamowych, utworów fonograficznych, dzieł architektonicznych etc., a także dóbr osobistych, w tym renomy czy wizerunku
  • przygotowanie transakcji związanych ze zbywaniem, przenoszeniem i obciążaniem praw własności przemysłowej
  • reprezentowanie w sporach sądowych i pozasądowych dotyczących praw własności intelektualnej, prowadzenie negocjacji oraz mediacji
  • opracowanie strategii ochrony baz danych i know-how, wsparcie w zakresie transferu technologii i know-how

Szczegóły współpracy można omówić z naszymi ekspertami w biurach w Krakowie, Katowicach i Warszawie. Zapraszamy do konsultacji!

Radca prawny ATL Law

Prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, prawo patentowe – radcy prawni kancelarii ATL Law oferują pełen zakres obsługi prawa własności intelektualnej. Zapraszamy!