Prawo bankowe i ubezpieczenia prywatne

Specjaliści ATL Law świadczą pomoc prawną Klientom banków, towarzystw ubezpieczeniowych i innych instytucji finansowych. Wyspecjalizowani w dziedzinach prawo bankowe i prawo ubezpieczeniowe radcy prawni doradzają Klientom w kwestiach odpowiedzialności tych instytucji, przykładając szczególną wagę do analizy postanowień umownych stosowanych przez te instytucje pod kątem zastrzegania niedozwolonych klauzul umownych.

Prawo bankowe – zakres oferowanych usług:

  • analiza umów zawieranych z bankami w szczególności w zakresie umów rachunku bankowego, kredytowych oraz leasingowych,
  • prowadzenie spraw sądowych przeciwko bankom m. in. w zakresie umów kredytu waloryzowanych do franka szwajcarskiego,
  • pomoc prawna w procesie ubiegania się o usunięcie z Biura Informacji Kredytowej zapytań kredytowych, a także udzielanie wsparcia w innych sprawach dotyczących problematyki przetwarzania danych osobowych przez banki,
  • doradztwo prawne przy ustanawianiu i przenoszeniu zabezpieczeń,
  • sporządzanie opinii z zakresu prawa bankowego.

Prawo ubezpieczeń prywatnych – zakres współpracy:

  • analiza umów ubezpieczenia,
  • prowadzenie spraw z zakresu stosowania niedozwolonych klauzul umownych dotyczących m. in. tzw. polisolokat,
  • doradztwo w zakresie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody, reprezentacja w toku postępowania sądowego w sprawach o odszkodowania lub świadczenia wynikające z zawartych umów ubezpieczenia,
  • sporządzanie opinii z zakresu prawa ubezpieczeń prywatnych.

Radca prawny ATL Law

Prawo bankowe i prawo ubezpieczeniowe – radca prawny ATL wspomoże w sprawach z bankami i ubezpieczycielami. Zapraszamy!