Prawo gospodarcze

Kancelaria ATL Law oferuje pełną obsługę prawną prowadzonej działalności gospodarczej. Podejmując określone rozwiązania prawne uwzględniamy specyfikę określonej branży, a także otoczenie biznesowe Klienta. Wspieramy firmy w zakresie strategicznych transakcji inwestycyjnych.

Zakres oferowanych usług:

 • sporządzanie analiz, raportów oraz opinii prawnych niezbędnych do podjęcia kluczowych decyzji biznesowych
 • przygotowanie oraz opiniowanie kontraktów handlowych, w tym z podmiotami zagranicznymi
 • przygotowywanie oraz opiniowanie projektów aktów notarialnych w obrocie gospodarczym
 • przygotowanie oraz opiniowanie wewnętrznych regulacji przedsiębiorstw
 • uczestnictwo w negocjacjach handlowych
 • przeprowadzanie kompleksowych audytów prawnych, w tym na potrzeby transakcji inwestycyjnych; szczegółowa analiza stanu prawnego podmiotów gospodarczych (due dilligence)
 • obsługa prawna transakcji inwestycyjnych typu M&A oraz joint venture
 • doradztwo w zakresie tworzenia struktur opartych na umownym zarządzie powierniczym
 • doradztwo w zakresie zabezpieczenia majątkowego na wypadek ewentualnej niewypłacalności czy utraty płynności finansowej
 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, w tym przekształceń przedsiębiorców w spółki kapitałowe

ATL Law reprezentuje Klientów także w postępowaniach upadłościowych oraz procesie restrukturyzacji. Nasi radcowie prawni wspierają przedsiębiorstwa spełniające przesłanki do ogłoszenia upadłości/otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, syndyków masy upadłości, nadzorców sądowych, zarządców oraz wierzycieli.

Usługi związane z restrukturyzacją i upadłością firm:

 • obsługa prawna od momentu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości aż do zakończenia lub umorzenia postępowania upadłościowego
 • doradztwo w zakresie sposobu przeprowadzenia upadłości/restrukturyzacji
 • opracowanie propozycji układowych oraz przeprowadzenie negocjacji z wierzycielami
 • reprezentacja firmy przed sądem upadłościowym/sądem restrukturyzacyjnym oraz sędzią komisarzem
 • reprezentacja w sprawach sądowych związanych z postępowaniem upadłościowym/restrukturyzacyjnym, w tym w sprawach o uznanie czynności prawnych za bezskuteczne wobec masy upadłości
 • opracowanie zgłoszenia wierzytelności

Wszelkie pytania odnośnie szczegółów oferty prosimy kierować do naszych ekspertów. Czekamy na Państwa w naszych biurach w Krakowie, Katowicach i Warszawie.