Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawnicy ATL Law udzielają pracodawcom wszechstronnej pomocy prawnej we wszystkich obszarach dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi i prawa pracy. Nasze wsparcie obejmuje doradztwo w zakresie prawa pracy, gdzie dostarczamy indywidualnie opracowane rozwiązania, które obejmują wszelkie aspekty istotne z punktu widzenia firmy, jej celów biznesowych oraz specyfiki prowadzonej działalności zapewniając jej bezpieczeństwo prawne.

Prawo pracy – zakres wsparcia:

 • doradztwo w zakresie struktur zatrudnienia, nawiązywania oraz rozwiązywania stosunków pracy, w tym przy zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników kadry menadżerskiej (członków zarządu i menadżerów wysokiego szczebla),
 • doradztwo w zakresie innych form zatrudnienia (elastyczne formy zatrudnienia, umowy cywilnoprawne, praca tymczasowa),
 • przygotowanie dokumentacji pracowniczej, w tym umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji, umów o zachowaniu poufności, umów dotyczących ponoszenia kosztów szkolenia pracowników, umów o odpowiedzialności materialnej pracowników,
 • tworzenie regulaminów wewnętrznych (regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),
 • przygotowanie oraz analiza istniejących układów zbiorowych i innych porozumień pomiędzy pracodawcą a reprezentacją pracowników
 • opracowywanie polityk antydyskryminacyjnych oraz antymobbingowych,
 • tworzenie polityk firmowych, kodesków etycznych, polityk monitorowania pracowników i prywatności, polityk korzystania z mienia pracodawcy,
 • doradztwo przy restrukturyzacjach zatrudnienia, wsparcie przy zwolnieniach grupowych,
 • pomoc prawna przy przejmowaniu zakładów pracy, pomoc przy intergracji zespołów przejęciu lub połączeniu firm,
 • analizy prawne due diligence z zakresu prawa pracy oraz przeprowadzanie audytów prawno – pracowniczych,
 • doradztwo podatkowe w zakresie świadczeń pracowniczych,
 • wsparcie przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy oraz kontrolach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Każdy podmiot zatrudniający pracowników mierzy się nie tylko z prawem pracy, ale także z wyzwaniami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych, co wymaga nie tylko znajomości przepisów, ale też aktualnej wykładni przyjętej przez zakład ubezpieczeń społecznych oraz sądy.  Specjaliści kancelarii prawa pracy ATL Law świadczą pomoc prawną w zakresie ubezpieczeń społecznych zarówno przedsiębiorstwom, jak i osobom fizycznym. Radca prawny ATL Law rekomenduje rozwiązania, które pozwalają zminimalizować ryzyko negatywnych skutków kontroli ZUS oraz pomagamy rozwiązywać będące w toku sprawy ZUS. ATL Law towarzyszy firmom na każdym etapie postępowania kontrolnego.

Sprawy ZUS – prawo ubezpieczeń społecznych

Sprawy ZUS, w których może pomóc radca prawny ATL LAW obejmują:

 • reprezentacja pracodawców w sporach z ZUS oraz przed sądem pracy
 • wsparcie w kwestiach obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, także przy konstruowaniu odwołań od decyzji zakładu ubezpieczeń społecznych czy decyzji lekarzy orzeczników (również dla osób fizycznych)
 • analiza świadczeń pracowniczych pod kątem obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie oraz obowiązku opodatkowania, również w tych przypadkach gdy wynika to ze stosunków prawnych innych niż stosunki pracy
 • wsparcie przy ustalaniu i uzyskiwaniu prawa do świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • doradztwo w kwestii ustalenia przychodów, które nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz w sytuacji zbiegu tytułów ubezpieczenia
 • reprezentowanie pracodawców w sprawach odszkodowań dochodzonych od zakładu pracy w związku z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi
 • optymalizacja kosztów związanych z oskładkowaniem umów z pracownikami
 • przygotowywanie wniosków o interpretacje do organów emerytalnych i rentowych
 • przygotowanie odwołań od decyzji ZUS

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. W naszych biurach w Katowicach, Krakowie i Warszawie odpowiemy na Państwa pytania i omówimy szczegóły oferty.

Radca Prawny ATL Law

Prawo pracy i sprawy ZUS – obsługa prawna kancelarii radcowskiej ATL Law.