Bartosz Sokolak

Prawnik. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Z Kancelarią współpracuje od października 2018 roku. Posiada doświadczenie w zakresie prawa podatkowego, AML, transgranicznego obrotu gospodarczego, w tym delegowania pracowników, postępowań przed organami administracji oraz zakładem ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się doradztwem prawnym głównie w sferze prawa podatkowego, AML, prawa gospodarczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Autor artykułów z różnych dziedzin prawa, w tym prawa podatkowego. Student kulturoznawstwa na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Włada biegle językiem angielskim, w tym językiem angielskim prawniczym. W podstawowym zakresie posługuje się językiem niemieckim.