Delegowanie pracowników i zatrudnianie cudzoziemców

ATL Law doradza przedsiębiorcom w sprawach związanych z międzynarodową mobilnością pracowników, w tym w kwestiach podatkowych i ubezpieczeń społecznych. Wspieramy firmy w dopełnieniu formalności związanych z delegowaniem pracowników za granicę, w tym do krajów UE oraz poza Unię Europejską, relokacjami, jak również wykonywaniem pracy przez pracowników delegowanych na terytorium RP.

Delegowanie pracowników – oferowane wsparcie:

 • tworzenie koncepcji i strategii w zakresie delegowania pracowników,
 • uzyskanie niezbędnych pozwoleń na pobyt, zezwoleń na pracę oraz wiz (pracownicy delegowani poza UE)
 • uzyskanie dokumentów A1 oraz EKUZ
 • koordynacja międzynarodowych projektów na zasadzie one-stop-shop
 • opiniowanie przyjętych modeli delegowania pracowników za granicę
 • opracowanie umów, porozumień i procedur wewnętrznych dotyczących delegowania

Zatrudnianie cudzoziemców – zadania kancelarii:

 • udział w postępowaniach o udzielenie i przedłużenie pozwolenia na pracę
 • doradztwo w kwestiach związanych z legalnością pobytu na terenie kraju, w tym wsparcie przy uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały, przy procedurze wizowej czy legalizacji pobytu rodziny cudzoziemca
 • przygotowanie odwołań od decyzji oraz skarg na decyzje do sądów administracyjnych
 • doradztwo w zakresie form zatrudnienia cudzoziemców
 • wsparcie przy zatrudnieniu osób o szczególnym statusie, w tym m.in. pracowników wykonujących pracę w Polsce na podstawie umów międzynarodowych
 • przygotowanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, o zakazie konkurencji oraz pozostałej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy
 • doradztwo w zakresie spraw, które mogą wystąpić w trakcie trwania stosunku pracy

Proces delegowania pracowników i zatrudniania cudzoziemców jest dla firmy dużym wyzwaniem organizacyjnym i logistycznym, wymagającym znajomości skomplikowanych przepisów prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego. Korzystając z wiedzy i doświadczenia prawników ATL Law pracodawcy nie tylko skracają czas niezbędny do uzyskania odpowiednich dokumentów, ale też optymalizują koszty związane z międzynarodową mobilnością pracowników.

Obsługę prawną prowadzimy także w języku angielskim i niemieckim. Po szczegóły oferty zapraszamy do naszych biur w Krakowie, Katowicach i Warszawie.