Prawo konkurencji i prawa konsumenta

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie szeroko pojętego prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Identyfikujemy praktyki ograniczające konkurencję, wspieramy firmy w problematyce koncentracji przedsiębiorstw, reprezentujemy klientów w postępowaniach przed UOKiK i sądami. Niezależnie od rodzaju i skali prowadzonej działalności gospodarczej, wspieramy przedsiębiorstwa w osiągnięciu zamierzonych celów, minimalizujemy ryzyko naruszenia przepisów prawa konkurencji, objaśniamy prawo antymonopolowe i prawa konsumentów.

Prawo konkurencji i prawa konsumenta – zakres usług:

  • przygotowanie i wdrożenie w firmie rozwiązań pod kątem zgodności działań rynkowych z polskim i unijnym prawem konkurencji; ocena ryzyka antymonopolowego
  • analizę umów pod kątem zapisów, które mogą być uznane za ograniczające konkurencję; sporządzanie nowych wzorów umów – eliminacja ryzyka uznania danego postanowienia za praktykę ograniczającą konkurencję
  • analizę zachowań podmiotu gospodarczego pod kątem możliwości uznania określonych działań za nadużywanie pozycji dominującej
  • wprowadzenie w firmie rozwiązań zapobiegających naruszeniu przepisów o ochronie konkurencji przez pracowników i współpracowników przedsiębiorcy
  • wsparcie przedsiębiorców w sporach z konkurentami oraz zabezpieczenie przed stosowaniem przez konkurentów działań, które można uznać za nieuczciwą konkurencję
  • kompleksową obsługę prawną w zakresie ochrony konsumentów, w tym m.in. analiza umów z konsumentami pod kątem zgodności z obowiązującymi normami prawnymi w zakresie ochrony praw konsumentów, w tym występowania klauzul abuzywnych; przygotowanie nowych wzorów uwzględniających dotychczasowe orzecznictwo
  • wsparcie przy wyborze środków naprawczych wobec zaistniałych naruszeń
  • udział w kontrolach UOKiK, reprezentację przedsiębiorców w postępowaniach wyjaśniających i antymonopolowych przed Prezesem UOKiK oraz odwoławczych przed sądami
  • ocenę powstania obowiązku dokonania zgłoszenia zamiaru koncentracji przez przedsiębiorców do Prezesa UOKiK lub Komisji Europejskiej, przygotowanie zgłoszenia oraz reprezentowanie Klientów w toku postępowania koncentracyjnego

Posiadamy doświadczenie w doradztwie prawnym z dziedziny prawa konkurencji i praw konsumenta na rzecz podmiotów reprezentujących najróżniejsze gałęzie gospodarki. Świadczymy usługi dla polskich i zagranicznych Klientów.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami w biurach w Krakowie, Katowicach i Warszawie.

Radca prawny ATL Law

Kancelaria ATL: prawa konkurencji i konsumenta, prawo antymonopolowe. Szeroki zakres obsługi i doradztwa. Zapraszamy.