Czy nieodpłatne świadczenie członka zarządu w spółce kapitałowej stanowi przychód na gruncie ustawy o CIT?

Zarząd jest jednym z organów spółki, który prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Bazując na regulacjach dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych jego członkowie mogą zostać wybrani spośród wspólników, a także spoza ich grona. W art. 201 par. 4 k.s.h. wskazano, że członkowie powoływani są uchwałą zgromadzenia wspólników,…

Opodatkowanie noclegów i transportu w sprawie delegowania- zmiana linii orzeczniczej

Przez długi okres sądy powszechnie przyjmowały, opierając się na wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 7/13) z 8 lipca 2014 r. pozytywną wykładnię, że świadczenia pracodawców delegujących polegające na zapewnieniu noclegu, pożywienia czy transportu nie skutkowały powstaniem dla pracownika przychodu. Interpretacje tę tłumaczono tym, iż wspomniane wyżej świadczenia służyły przede wszystkim interesowi pracodawcy. Jednak uchwała…

Zmiany w zakresie interpretacji podatkowych planowane już na 2024 rok- jakie skutki dla przedsiębiorców?

Ministerstwo Finansów w czerwcu bieżącego roku przygotowało nowelizacje Ordynacji Podatkowej, która ma wprowadzić zmiany dotyczące między innymi interpretacji podatkowych. Nowości w założeniu mają wejść w życie od 1 lipca 2024 roku, obecnie projekt ustawy poddawany jest konsultacjom. Największe zmiany mają dotyczyć opłat od wniosków, daty ważności interpretacji podatkowych oraz sposobu składania wniosków przez profesjonalnych pełnomocników…

Koszty kopania kryptowalut: czy wydatki na prąd i zakup koparek to koszty uzyskania przychodu?

Metoda pozyskiwania kryptowalut metodą “Proof of Work” czy inaczej “kopanie” wirtualnej waluty (ang. mining) stanowi popularną, choć energochłonną metodę pozyskiwania kryptowaluty. Wykorzystuje się do tego urządzenia wyposażone w dużą moc obliczeniową, których podstawą są najczęściej wydajne karty graficzne (GPU). Cały proces wiąże się więc z dużym poborem energii i wydatkami na urządzenia zwane “koparkami”. Podatników…

Tarcza antyinflacyjna obowiązuje do końca roku

Rząd podjął 23 sierpnia br. decyzję o przedłużeniu obowiązywania tarczy antyinflacyjnej do końca 2022 r. Przedłużone zostaną m.in.: obniżka akcyzy na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG, obniżka akcyzy do poziomu minimum unijnego na lekki olej opałowy, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla…

ATL Law Kancelaria Radcy prawnego Warszawa

Czy koszt garnituru lub marynarki może być kosztem uzyskania przychodu?

Czy to w trakcie spotkania z klientem, prezentacji biznesowej czy szkolenia – przedsiębiorca powinien zadbać o swoją prezencję. Schludny, profesjonalny ubiór świadczy nie tylko o osobie, ale i firmie którą reprezentuje. Nic więc dziwnego, że podatnicy od wielu lat zwracają się do fiskusa z wnioskami o indywidualne interpretacje w zakresie możliwości zaliczenia wydatków na garnitur,…

Ulga rehabilitacyjna – kiedy można skorzystać i na jakich zasadach

Osoba niepełnosprawna lub mająca na utrzymaniu osoby niepełnosprawne może skorzystać z tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Tzn. na potrzeby rozliczenia podatku dochodowego może odjąć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Warunkiem skorzystania z tzw. ulgi rehabilitacyjnej, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek – orzeczenia do jednego z trzech…

Komornik wypłacił zaległe wynagrodzenie lub odprawę? Sprawdź jak rozliczyć składki i podatek.

Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w których zaległą pensję i odprawę pracownik odzyskuje w drodze egzekucji komorniczej. Należy wtedy pamiętać o konieczności odprowadzania zaliczek na PIT i składek na ubezpieczenia społeczne. Po egzekucji komorniczej obowiązki rozliczenia poszczególnych danin publicznoprawnych obciążają zarówno pracodawcę i komornika, jak i samego pracownika. I to niezależnie od woli stron oraz tego,…

G20 rozwiąże problem rajów podatkowych?

G20 rozwiąże problem rajów podatkowych? Ministerstwo Finansów poinformowało na stronie rządu o wydanym 8 października br. wspólnym oświadczeniu przedstawicieli 20 krajów z największymi gospodarkami świata, którzy podjęli działania przeciwko tzw. rajom podatkowym, czyli państwom stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, zatwierdzając na sobotnim szczycie w Wenecji umowę o nowym podatku dochodowym od osób prawnych. Danina publiczna mająca…

Ukryta dywidenda, czyli jak Polski Ład utrudni wypłatę środków ze spółki.

W ramach pakietu zmian podatkowych wprowadzanych przez tzw. Polski Ład powstanie nowy, zdefiniowany ustawowo rodzaj wydatków, którego nie będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w ramach podatku CIT.  Chodzi o treść nowego art. 16 ust. 1 pkt 15b ustawy o CIT zgodnie, z którym do kosztów uzyskania przychodów nie będzie można zaliczać kosztów poniesionych…