Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca 2022/2023

29 lipca weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2022 r, poz. 1558), uchylające poprzednie rozporządzenie regulujące tę materię. Zmianie uległa zarówno procedura jak i obowiązki dokumentacyjne. Część przepisów doprecyzowano. Chodzi tu m.in. o kontrowersyjną praktykę załączania tej…

Nowe stawki diet z tytułu podróży służbowej – delegacja w 2022 r.

Nowe stawki diet już obowiązują. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej weszło w życie 28 lipca b.r.. Zwiększa ono dotychczasowe stawki diety w ramach krajowych podróży służbowych. Tuż za rogiem czekają już kolejne zmiany dotyczące także…

Praca zdalna i kontrola trzeźwości w Kodeksie pracy

Rząd we wtorek 24 maja przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej. Rząd chce na stałe wprowadzić do Kodeksu pracy możliwość wykonywania pracy zdalnej. Ma to stanowić bardziej elastyczną formę wykonywania pracy od obecnie funkcjonującej w obrębie kodeksu telepracy. Celem rozwiązania jest…

Elektroniczne umowy o pracę – nowy projekt Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

W ubiegłym tygodniu do konsultacji społecznych skierowany został projekt ustawy o niektórych umowach zawieranych elektronicznie oraz o zmianie ustawy o pomocy społecznej (nr UD 230). Zakłada on m.in. utworzenie systemu teleinformatycznego mającego ułatwić zgodne z prawem sporządzenie umów o pracę, umów zlecenia, umów uaktywniających (dot. opieki nad dziećmi) oraz umów o pomocy przy zbiorach. Zgodnie…

ATL Law Kancelaria Radcy prawnego

Zmiany w Pracowniczych Programach Emerytalnych

Prezydent Andrzej Duda 25 kwietnia br. Podpisał nowelizację ustawy o PPE, IKE i IKZE mającą poprawić funkcjonowanie pracowniczych programów emerytalnych (PPE). Pakiet zmian obejmuje ułatwienia dla pracodawców oraz rozwiązania zachęcające do tworzenia nowych PPE. Co do zasady nowe przepisy wejdą w życie od 1 lipca 2022 r. Obejmują m.in. zmiany niektórych warunków uczestnictwa w PPE…

Praca dla obywateli Ukrainy – obowiązki polskich pracodawców

Od 15 marca przez portal praca.gov.pl można już składać powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy przewidziane w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Część pracodawców wciąż ma jednak wątpliwości czy powiadomienie zastępuje zezwolenie na pracę/oświadczenie o powierzeniu pracy wobec każdego pracownika…

Ukraińcy poza kolejką w polskich urzędach

O priorytetowym traktowaniu obywateli Ukrainy w polskich urzędach poinformowała minister Marlena Maląg. “Zwróciłam się do dyrektorów Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy, aby wszelkie kwestie administracyjne związane z legalizacją zatrudnienia obywateli Ukrainy załatwiane w urzędach pracy rozpatrywać priorytetowo, poza kolejnością i bez zbędnej zwłoki” – zadeklarowała Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Jak czytamy na stronie rządu,…

Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej – nowelizacja Kodeksu pracy

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano niedawno nową wersję projektu nowelizacji ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw autorstwa Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Deklarowanymi celami nowelizacji są: 1) umożliwienie pracodawcom – w uzasadnionych przypadkach – wprowadzenie prewencyjnej kontroli pracowników na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w ich organizmach, a także 2)…

Pakiet mobilności – rewolucja w transporcie drogowym

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw została podpisana przez prezydenta 27 stycznia 2022 roku. Dokument opublikowano w Dzienniku Ustaw dzień później. Kierowca wykonujący przewóz międzynarodowy drogowy nie będzie już uznawany za będącego w podróży służbowej. Ten element nowelizacji obowiązuje już od 2 lutego 2022 r. Zmiana nie dotyczy…