Dwie osoby to nie jedna – przełomowa uchwała w sprawie dwuosobowych sp. z o.o.

21 lutego Sąd Najwyższy podjął przełomową uchwałę dotyczącą podlegania ubezpieczeniom społecznym przez wspólnika w dwuosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której jeden z nich posiada pozycję dominującą. W przedmiotowej sprawie proporcja udziałów rozkładała się w stosunku 99% do 1%. SN zdecydował, że ,,Wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 procent udziałów nie podlega ubezpieczeniom…

Delegujesz pracowników za granicę – uważaj, A1 to nie wszystko!

Mimo faktu, że przepisy zaostrzające reżim delegowania pracowników do krajów UE weszły w życie w roku 2020 r. większość przedsiębiorców, wysyłając pracowników za granicę w dalszym ciągu nie dotrzymuje wymogów unijnych i państwa oddelegowania. Nieświadomi przepisów pracodawcy często dowiadują się o wymogach delegowania dopiero w trakcie kontroli zagranicznych organów. Niestety wówczas jest już za późno,…

Największa tegoroczna nowelizacja Kodeksu pracy już obowiązuje

26 kwietnia zaczęła obowiązywać największa, obok pracy zdalnej, tegoroczna nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzająca liczne nowe obowiązki dla pracodawców i uprawnienia dla pracowników. Największe zmiany w Kodeksie pracy dotyczą treści i zasad wypowiadania umów o pracę, nowych i wydłużonych urlopów oraz zwolnień od pracy, a także uprawnień pracowników-rodziców. Ustawa stanowi wdrożenie do polskiego porządku prawnego regulacji…

Urlop rodzicielski od 2023r. dłuższy i wyłączny

21 marca Prezydent podpisał ustawę z 09.03.23 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 2932), wdrażającą postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20.06.19 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz.Urz. UE L Nr 188, s.…

Praca zdalna: nowe przepisy już od 7 kwietnia 2023 r.

Praca zdalna wprowadzona do tej pory wyłącznie oszczędnymi regulacjami tzw. przepisów antycovidowych i mocno sformalizowanymi przepisami obejmującym telepracę zacznie funkcjonować w polskim prawie pracy jako nowa, samodzielna forma wykonywania pracy już od 7 kwietnia 2023 r. Nowelizacja zastąpi przestarzałą już formę telepracy. Nowe przepisy uregulują wykonywanie pracy zdalnej dużo bardziej restrykcyjnie, a także nałożą na…

Kontrola trzeźwości w pracy 2023 – czyli od kiedy i kiedy można skontrolować pracownika?

Kontrola trzeźwości w pracy 2023 Wśród licznych postulatów pracodawców i organizacji ich zrzeszających przez długi czas jako jeden z najważniejszych wskazywano konieczność formalnego uregulowania kontroli trzeźwości pracowników. Jako odpowiedź na ten problem, już 21 lutego weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy regulująca w jakich sytuacjach i w jaki sposób może być przeprowadzana kontrola trzeźwości pracowników zatrudnionych u danego…

Czy nowa niemiecka ustawa LkSG wpłynie na działalność polskich przedsiębiorców?

Od 1 stycznia 2023 r. weszła w życie uchwalona 16 lipca 2021 r. przez niemiecki parlament ustawa o należytej staranności przedsiębiorców w łańcuchach dostaw (niem. Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten – w skrócie LkSG). Mimo tego, że nakłada ona obowiązki na przedsiębiorców niemieckich i to tylko tych spełniających odpowiednie kryteria, będzie mieć ona wpływ również na polskich…

Kiedy jedyny wspólnik spółki z o.o. może być jej pracownikiem? – sąd rozstrzyga wątpliwości w zakresie ubezpieczenia społecznego

Sąd przychylił się do stanowiska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z którym jedyny udziałowiec spółki z o.o., będący jednocześnie członkiem zarządu nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę, a podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Głównym motywem oceny sądu był fakt, iż w ustalonym w sprawie stanie…

Elektroniczne umowy o pracę – rządowy projekt ustawy

Na etapie prac sejmowych znajduje się obecnie projekt ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów autorstwa Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Zakłada on wprowadzenie specjalnego systemu elektronicznego mającego ułatwić zgodne z prawem sporządzenie umowy o pracę, umów zlecenia oraz umów uaktywniających. Dzięki temu w jednym miejscu ma być możliwe zarówno zawarcie umowy, jak i…

Prawo pracy 2022/2023 – nowe obowiązki i zakazy dotyczące pracowników delegowanych

Zmiana w Kodeksie pracy Ostatnie miesiące oraz początek przyszłego roku to okres intensywnych nowelizacji istotnych przepisów prawa pracy, także obejmujących pracowników delegowanych. Zmiany są związane z procesem wdrożeniowym dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L…