Prawo pracy

Prawnicy ATL Law udzielają pracodawcom wszechstronnej pomocy prawnej we wszystkich obszarach dotyczących zarzadzania zasobami ludzkimi. Nasze wsparcie obejmuje doradztwo w zakresie prawa pracy gdzie dostarczamy indywidualnie opracowane rozwiązania, które obejmują wszelkie aspekty istotne z punktu widzenia firmy, jej celów biznesowych oraz specyfiki prowadzonej działalności zapewniając jej bezpieczeństwo prawne.

Prawo pracy – zakres wsparcia:

 • doradztwo w zakresie struktur zatrudnienia, nawiązywania oraz rozwiązywania stosunków pracy, w tym przy zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników kadry menadżerskiej (członków zarządu i menadżerów wysokiego szczebla),
 • doradztwo w zakresie innych form zatrudnienia (elastyczne formy zatrudnienia, umowy cywilnoprawne, praca tymczasowa),
 • przygotowanie dokumentacji pracowniczej, w tym umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji, umów o zachowaniu poufności, umów dotyczących ponoszenia kosztów szkolenia pracowników, umów o odpowiedzialności materialnej pracowników,
 • tworzenie regulaminów wewnętrznych (regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),
 • przygotowanie oraz analiza istniejących układów zbiorowych i innych porozumień pomiędzy pracodawcą a reprezentacją pracowników
 • opracowywanie polityk antydyskryminacyjnych oraz antymobbingowych,
 • tworzenie polityk firmowych, kodesków etycznych, polityk monitorowania pracowników i prywatności, polityk korzystania z mienia pracodawcy,
 • doradztwo przy restrukturyzacjach zatrudnienia, wsparcie przy zwolnieniach grupowych,
 • pomoc prawna przy przejmowaniu zakładów pracy, pomoc przy intergracji zespołów przejęciu lub połączeniu firm,
 • analizy prawne due diligence z zakresu prawa pracy oraz przeprowadzanie audytów prawno – pracowniczych,
 • doradztwo podatkowe w zakresie świadczeń pracowniczych,
 • wsparcie przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy oraz kontrolach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. W naszych biurach w Katowicach, Krakowie i Warszawie odpowiemy na Państwa pytania i omówimy szczegóły oferty.