Law & Tax German Desk - obsługa prawna w języku niemieckim

LAW & TAX German Desk oferuje doradztwo podatkowe w języku niemieckim oraz obsługę prawną zarówno niemieckich inwestorów planujących rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, jak również firmy niemieckie prowadzące już działalność na terytorium Polski. Wsparcie prawne i podatkowe GERMAN DESK jest dedykowane ponadto przedsiębiorcom z pozostałych krajów niemieckojęzycznych (Austrii, Szwajcarii, Lichtensteinu). Świadczymy usługi prawne również za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

LAW & TAX German Desk dzięki współpracy z ekspertami z kancelarii prawnych i podatkowych działających na terytorium Niemiec oraz Austrii oferuje również wsparcie polskim przedsiębiorcom planującym podjęcie działalności na terytorium Niemiec lub w pozostałych krajach niemieckojęzycznych lub prowadzących biznes z kontrahentami z tych krajów.

LAW & TAX GERMAN DESK to więcej niż tylko radca prawny w języku niemieckim – oferujemy swoim klientom szeroki zakres usług prawnych i podatkowych w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Obsługa prawna w języku niemieckim dotyczy:

Prawa spółek, w tym w szczególności:

 • w zakładaniu i rejestracji spółek, w tym z udziałem lokalnych partnerów biznesowych, jak również wsparcie przy tworzeniu i funkcjonowaniu na terytorium Polski oddziałów spółek z Niemiec, Austrii, Szwajcarii oraz Lichtensteinu,
 • w transakcjach nabywania przedsiębiorstw, udziałów lub akcji w spółkach (obejmujących przeprowadzenie procesów due diligence i doradztwo transakcyjne), jak również w reorganizacji spółek takich jak przekształcenia spółek, ich łączenie oraz podział,
 • w bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek z kapitałem niemieckim, austriackim oraz szwajcarskim,
 • w doradztwie i reprezentacji spółek, wspólników, członków zarządu, członków rad nadzorczych w postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowo -administracyjnych,

Prawa gospodarczego, w tym w szczególności:

 • przygotowanie oraz opiniowanie umów handlowych, w tym międzynarodowych, jak również uczestnictwo w negocjacjach handlowych,
 • sporządzanie analiz, raportów oraz opinii prawnych niezbędnych do podjęcia kluczowych decyzji biznesowych,
 • przeprowadzanie kompleksowych audytów prawnych, w tym na potrzeby transakcji inwestycyjnych;

Global mobility/imigration law, w tym w szczególności:

 • kompleksowe wsparcie przy legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców,
 • tworzenie koncepcji i strategii w zakresie delegowania pracowników,
 • uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń na pobyt, zezwoleń na pracę oraz wiz,
 • uzyskiwanie dokumentów A1 oraz EKUZ,

Prawa podatkowego

 • strategiczne i bieżące doradztwo podatkowe (CIT, PIT, VAT),
 • doradztwo dotyczące transakcji i restrukturyzacji zarówno dotyczących działalności osób prawnych jak i fizycznych,
 • reprezentacja przed organami podatkowymi,
 • compliance oraz Transfer Pricing.

 

Ponadto radca prawny w języku niemieckim świadczy usługi z następujących obszarów:

 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawa własności intelektualnej,
 • prawa ochrony danych osobowych,
 • prawa nieruchomości.

Radca prawny z językiem niemieckim, ekspert ATL Law proponuje rozwiązania dostosowane do specyfiki działalności podmiotu gospodarczego, a także indywidualnych potrzeb oraz celów biznesowych Klienta. Identyfikujemy zagrożenia i ograniczamy ryzyko ich wystąpienia w przyszłości.

Zapraszamy do osobistego lub zdalnego kontaktu z naszą kancelarią.

Radca prawny: German Desk

German Desk – radca prawny ATL Law zaproponuje najlepsze rozwiązania dopasowane do Twojej firmy. Zapraszamy.