Alicja Lubińska

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.  Obroniła pracę magisterską z zakresu prawa medycznego. W trakcie studiów otrzymywała stypendium Rektora UJ dla najlepszych studentów. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Związana z Kancelarią od 2016 r. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych, doradztwa konsumentom, prowadzeniu postępowań sądowych, administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych, a także bieżącej obsłudze przedsiębiorców w szczególności w zakresie przygotowywania i opiniowania umów.

Jej zainteresowania zawodowe dotyczą takich dziedzin prawa jak: prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych, prawo gospodarcze, prawo cywilne, prawo własności intelektualnej oraz prawo ochrony danych osobowych. Biegle włada językiem angielskim, w tym angielskim językiem prawniczym.