Dwie osoby to nie jedna – przełomowa uchwała w sprawie dwuosobowych sp. z o.o.

21 lutego Sąd Najwyższy podjął przełomową uchwałę dotyczącą podlegania ubezpieczeniom społecznym przez wspólnika w dwuosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której jeden z nich posiada pozycję dominującą. W przedmiotowej sprawie proporcja udziałów rozkładała się w stosunku 99% do 1%. SN zdecydował, że ,,Wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 procent udziałów nie podlega ubezpieczeniom…

E- doręczenia dla przedsiębiorców

Od wielu lat w różnych przestrzeniach życia dochodzi do coraz szerszej cyfryzacji i informatyzacji. Więcej spraw w sferze prywatnej czy zawodowej załatwiamy za pomocą laptopów czy telefonów komórkowych. Zamiast chodzić do urzędów i tam uzupełniać formularze w formie papierowej korzystamy z ich odpowiedników online, które uzupełniamy w domu czy pracy bez osobistych wizyt. Zamiast poczty…

Zakaz crowfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Lipcem 2022 roku podpis prezydenta uzyskała ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Zdecydowana większość przepisów weszła w ciągu 14 dni od ogłoszenia jej, z pewnymi jednak wyjątkami. Jednym z nich był art. 48 ustawy, który dotyczył zmian w kodeksie spółek handlowych. Regulacje w tym zakresie zaczęły obowiązywać dopiero 10 listopada bieżącego…

Wyłączenie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

W spółkach pomiędzy jej udziałowcami na tle odmiennych zdań, wzajemnej niechęci czy spraw natury majątkowej może dochodzić do różnego rodzaju sporów, które negatywnie wpływają na rozwój i działalność firmy. Pojawiają się również sytuacje, kiedy to jeden ze wspólników działa w sposób niekorzystny dla interesów spółki i stosunków w niej panujących. Czasami jedynym wyjściem z tak…

Procedura zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością walne zgromadzenie wspólników podejmuje w formie uchwał decyzje w wielu istotnych z punktu widzenia działalności spółki oraz udziałowców kwestiach. Działalność organu reprezentującego właścicieli powinna być co do zasady nastawiona na interes spółki oraz jego członków. W związku z tym uchwały podejmowane przez zgromadzenie wspólników z założenia powinny być pozytywne dla…

ATL Law Kancelaria Radcy prawnego Warszawa

Prokurent w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Osoby, które decydują się na wejście w strukturę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością często zadają sobie pytanie, czy warto posiadać w spółce prokurenta, zastanawiają się jakie korzyści może przynieść im ustanowienie takiego pełnomocnika, jakie ryzyka mogą się z tym wiązać oraz czy i ewentualnie jakie koszty będą musieli ponieść wraz z podjętą przez nich decyzją. Każdy…

Nowe zasady transgranicznych podziałów spółek

Już 15 września bieżącego roku wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw. Nowela ma przede wszystkim na celu implementacje do polskiego systemu  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z  27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek. Nowe przepisy wprowadzą zmienione…

Czy nieodpłatne świadczenie członka zarządu w spółce kapitałowej stanowi przychód na gruncie ustawy o CIT?

Zarząd jest jednym z organów spółki, który prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Bazując na regulacjach dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych jego członkowie mogą zostać wybrani spośród wspólników, a także spoza ich grona. W art. 201 par. 4 k.s.h. wskazano, że członkowie powoływani są uchwałą zgromadzenia wspólników,…

Płaca minimalna w 2024 roku

Obecnie trwają prace nad ustaleniem nowej stawki minimalnej za pracę na 2024 roku. Rząd chce wprowadzić zmiany i podwyższyć aktualną wysokość wynagrodzenia rozporządzeniem Rady Ministrów, którego autorem jest ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Teraz projekt trafił do konsultacji publicznych oraz uzgodnień między resortowych. Rada Ministrów chcę, aby minimalna stawka za prace oraz godzinowa została w…

Opodatkowanie noclegów i transportu w sprawie delegowania- zmiana linii orzeczniczej

Przez długi okres sądy powszechnie przyjmowały, opierając się na wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 7/13) z 8 lipca 2014 r. pozytywną wykładnię, że świadczenia pracodawców delegujących polegające na zapewnieniu noclegu, pożywienia czy transportu nie skutkowały powstaniem dla pracownika przychodu. Interpretacje tę tłumaczono tym, iż wspomniane wyżej świadczenia służyły przede wszystkim interesowi pracodawcy. Jednak uchwała…