Czy i kiedy opłata rezerwacyjna jest opodatkowana?

Charakter opłaty rezerwacyjnej W branży deweloperskiej często można spotkać się z rozwiązaniem polegającym na zawarciu z przyszłym nabywcą lokalu tzw. umowy rezerwacyjnej mającej zabezpieczyć transakcję sprzedaży nieruchomości. Opłata rezerwacyjna w razie braku dojścia umowy do skutku podlega zwrotowi i umożliwia potrącenie ewentualnych kar umownych lub zostaje zaliczona na poczet ceny nabywanej nieruchomości. Wątpliwości budzi natomiast…

Wydatki na samochód służbowy pracownika ukrytym zyskiem spółki? Pułapka w estońskim CIT

Spółki, które zdecydowały się na opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek, czyli według tzw. estońskiego CIT-u są zobowiązane odprowadzić podatek dopiero w momencie wypłaty zysku na poczet dywidendy. Artykuł 28m ustawy o CIT wskazuje, że opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek podlega dochód odpowiadający: 1) wysokości zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej…

Estoński CIT – Czy pomniejszanie zaliczek na PIT o częściowy podatek CIT spółki jest bezpieczne?

Spółki objęte tzw. estońskim CIT nie będą musiały czekać z wypłatą zaliczek na poczet dywidendy. Przepisy umożliwiają odliczenie części podatku należnego spółki od zaliczki na podatek dochodowy wspólnika. Tak wynika z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 czerwca nr 0115-KDIT1.4011.176.2022.1.MR. Problem z zaliczkami na podatek dochodowy Jeszcze do grudnia wg. stanowiska fiskusa przepisy nie…

Unijne regulacje dyktują zmiany w podatku VAT

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, przedłożony przez ministra finansów. Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów przewidujących szczególne rozwiązania i preferencje w zakresie VAT, w odniesieniu do działań obronnych realizowanych w ramach unijnej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.   Najważniejsze rozwiązania nowelizacji Wprowadzone zostanie zwolnienie z…

Zmiany w Polskim Ładzie – obniżka PIT do 12%

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów opublikowaną na stronie Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 22 kwietnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie o PIT. Główne założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych to likwidacja ulgi dla klasy średniej, obniżenie podatku dochodowego podatników opodatkowanych wg. skali…

Komornik wypłacił zaległe wynagrodzenie lub odprawę? Sprawdź jak rozliczyć składki i podatek.

Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w których zaległą pensję i odprawę pracownik odzyskuje w drodze egzekucji komorniczej. Należy wtedy pamiętać o konieczności odprowadzania zaliczek na PIT i składek na ubezpieczenia społeczne. Po egzekucji komorniczej obowiązki rozliczenia poszczególnych danin publicznoprawnych obciążają zarówno pracodawcę i komornika, jak i samego pracownika. I to niezależnie od woli stron oraz tego,…

TSUE: Fiskus może naliczyć podatek od nieistniejących odsetek

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z 24 lutego br., sygn. akt C-257/20orzekł, że Art. 1 ust. 1 dyrektywy 2003/49 w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich w związku z art. 4 ust. 1 lit. d tej dyrektywy, art. 5 dyrektywy 2011/96 w sprawie…

Naprawy Polskiego Ładu ciąg dalszy – zwiększony zakres ulgi dla klasy średniej

Na wczorajszej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że w odpowiedzi na społeczne oczekiwania ruszyły prace nad dalszymi zmianami w Polskim Ładzie. Poprawki mają doprowadzić do stanu, w którym żaden podatnik, bez względu na formę zatrudnienia, nie straci, pod warunkiem, że jego kwota przychodów nie przekroczy 12,8 tys. zł. Zapowiedzi rządu rozszerzenie preferencji dla klasy…

Polski Ład w pigułce – podsumowanie zmian w podatkach i prawie pracy

W poprzednich artykułach poruszaliśmy temat najistotniejszych zmian wdrażanych przez Polski Ład dotyczących m.in. składki zdrowotnej, leasingu, legalności zatrudnienia i nowych  kwestii związanych z prowadzeniem jednoosobowych działalności gospodarczych. Wspominaliśmy także o sposobach na złagodzenie lub uniknięcie niektórych obciążeń np. poprzez udzielenie wynagrodzenia członkom zarządu w oparciu o odpowiednią podstawę prawną lub zmianę formy prowadzonej działalności gospodarczej.…

Polski Ład – nadchodzi kryzys Jednoosobowych Działalności Gospodarczych

To już pewne. Większość z planowanych przez rząd zmian podatkowych wprowadzanych w ramach tzw. Polskiego Ładu wejdzie w życie od stycznia i lutego 2022 r. Polskie prawo podatkowe czeka prawdziwa rewolucja. Choć nowelizacja przynosi także pozytywne zmiany przejawiające się m.in. zwiększeniem kwoty wolnej od podatku z 3 091 zł (8 000 zł dla najmniej zarabiających)…