Aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do spółki z o.o.

Rozwój firmy nierzadko zmusza przedsiębiorców do konieczności zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej. Do najpopularniejszych rozwiązań należy przekształcenie dotychczasowej działalności lub założenie nowej spółki z o.o. Przemawiają za tym przede wszystkim ograniczona odpowiedzialność wspólników oraz regulacje podatkowe wprowadzone Polskim Ładem. Sformalizowany proces przekształcenia, a czasem także względy biznesowe skłaniają przedsiębiorców do przenoszenia dotychczas prowadzonego przedsiębiorstwa do…

Praca zdalna: nowe przepisy już od 7 kwietnia 2023 r.

Praca zdalna wprowadzona do tej pory wyłącznie oszczędnymi regulacjami tzw. przepisów antycovidowych i mocno sformalizowanymi przepisami obejmującym telepracę zacznie funkcjonować w polskim prawie pracy jako nowa, samodzielna forma wykonywania pracy już od 7 kwietnia 2023 r. Nowelizacja zastąpi przestarzałą już formę telepracy. Nowe przepisy uregulują wykonywanie pracy zdalnej dużo bardziej restrykcyjnie, a także nałożą na…

Zmiany w podatkach 2023

Rząd opublikował informacje dotyczące zmian podatkowych, które wchodzą w życie w 2023 r. W niniejszym artykule przybliżamy Państwu najistotniejsze z nich: Brak opodatkowania najmu prywatnego na zasadach ogólnych Od 2023 roku zmienią się zasady opodatkowania wynajmu mieszkań poza działalnością gospodarczą. Osoby, które uzyskują przychody z tytułu najmu prywatnego, nie będą mogły opodatkować tych przychodów na zasadach…

Odszkodowanie na naprawę auta jest zawsze przychodem – stanowisko fiskusa uderza w firmowe samochody

Czy odszkodowanie jest przychodem? Kwestia zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na użytkowanie samochodu oraz odliczania VAT z tego tytułu przysparza przedsiębiorcom wielu formalności. Co do zasady wymaga bowiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów, zgłoszenia samochodu do urzędu skarbowego, a także – jeśli kierowca chce odliczyć większą część wydatków, ujęcia go w środkach trwałych firmy.…

Podatki w Niemczech – czy to się opłaca?

Moda na przeniesienie firmy do Niemiec Mimo niesprzyjającej sytuacji rynkowej, wywołanej postępującą inflacją i wzrostami cen energii, Polscy przedsiębiorcy nie ustają w rozszerzaniu działalności na rynki zagraniczne. W rankingu popularności przodują tutaj Niemcy, gdzie rodzime firmy oferują usługi zarówno bezpośrednio z Polski (np. delegując pracowników do wykonania danej usługi) lub poprzez otwarcie oddziału czy założenie…

Elektroniczne umowy o pracę – rządowy projekt ustawy

Na etapie prac sejmowych znajduje się obecnie projekt ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów autorstwa Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Zakłada on wprowadzenie specjalnego systemu elektronicznego mającego ułatwić zgodne z prawem sporządzenie umowy o pracę, umów zlecenia oraz umów uaktywniających. Dzięki temu w jednym miejscu ma być możliwe zarówno zawarcie umowy, jak i…

Czy od nieoprocentowanej pożyczki trzeba odprowadzić podatek dochodowy?

Kwestia udzielania nieoprocentowanych pożyczek wciąż budzi wśród podatników duże wątpliwości. O ile zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) jest dla stron umów pożyczek w większości jasna – co do zasady pożyczka podlega opodatkowaniu stawką 0,5% wartości pożyczki płatną przez pożyczkobiorcę – o tyle kwestia podatku dochodowego rodzi już więcej problemów. Trudno się temu dziwić z…

Czy i kiedy opłata rezerwacyjna jest opodatkowana?

Charakter opłaty rezerwacyjnej W branży deweloperskiej często można spotkać się z rozwiązaniem polegającym na zawarciu z przyszłym nabywcą lokalu tzw. umowy rezerwacyjnej mającej zabezpieczyć transakcję sprzedaży nieruchomości. Opłata rezerwacyjna w razie braku dojścia umowy do skutku podlega zwrotowi i umożliwia potrącenie ewentualnych kar umownych lub zostaje zaliczona na poczet ceny nabywanej nieruchomości. Wątpliwości budzi natomiast…

Wydatki na samochód służbowy pracownika ukrytym zyskiem spółki? Pułapka w estońskim CIT

Spółki, które zdecydowały się na opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek, czyli według tzw. estońskiego CIT-u są zobowiązane odprowadzić podatek dopiero w momencie wypłaty zysku na poczet dywidendy. Artykuł 28m ustawy o CIT wskazuje, że opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek podlega dochód odpowiadający: 1) wysokości zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej…

Estoński CIT – Czy pomniejszanie zaliczek na PIT o częściowy podatek CIT spółki jest bezpieczne?

Spółki objęte tzw. estońskim CIT nie będą musiały czekać z wypłatą zaliczek na poczet dywidendy. Przepisy umożliwiają odliczenie części podatku należnego spółki od zaliczki na podatek dochodowy wspólnika. Tak wynika z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 czerwca nr 0115-KDIT1.4011.176.2022.1.MR. Problem z zaliczkami na podatek dochodowy Jeszcze do grudnia wg. stanowiska fiskusa przepisy nie…