Zmiany w ustawie o podatku VAT już od 1 lipca 2024 roku

Prezydent Andrzej Duda 4 sierpnia bieżącego roku podpisał ustawę z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Już teraz analizując zmiany, które zawiera nowelizacja można stwierdzić, że nadchodzi systemowa rewolucja. Ustawa wprowadzi obowiązek stosowania przez podatników Krajowego Systemu e-faktur, obecnie od 1 lutego 2022 roku…

Delegujesz pracowników za granicę – uważaj, A1 to nie wszystko!

Mimo faktu, że przepisy zaostrzające reżim delegowania pracowników do krajów UE weszły w życie w roku 2020 r. większość przedsiębiorców, wysyłając pracowników za granicę w dalszym ciągu nie dotrzymuje wymogów unijnych i państwa oddelegowania. Nieświadomi przepisów pracodawcy często dowiadują się o wymogach delegowania dopiero w trakcie kontroli zagranicznych organów. Niestety wówczas jest już za późno,…

Zmiany w zakresie interpretacji podatkowych planowane już na 2024 rok- jakie skutki dla przedsiębiorców?

Ministerstwo Finansów w czerwcu bieżącego roku przygotowało nowelizacje Ordynacji Podatkowej, która ma wprowadzić zmiany dotyczące między innymi interpretacji podatkowych. Nowości w założeniu mają wejść w życie od 1 lipca 2024 roku, obecnie projekt ustawy poddawany jest konsultacjom. Największe zmiany mają dotyczyć opłat od wniosków, daty ważności interpretacji podatkowych oraz sposobu składania wniosków przez profesjonalnych pełnomocników…

Dopłaty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jako instrument wewnętrznego dofinansowania

Zmiany na rynku gospodarczym, pogorszenie się sytuacji finansowej czy nowe inwestycje zmuszają często do konieczności pozyskania przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością dodatkowych środków finansowych. Kodeks spółek handlowych daje taką możliwość w postaci dopłat ze strony wspólników. Jest to instrument korzystny dla spółki w sytuacji, jeśli nie chce ona korzystać ze źródeł zewnętrznych. Kodeks spółek handlowych…

Aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do spółki z o.o.

Rozwój firmy nierzadko zmusza przedsiębiorców do konieczności zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej. Do najpopularniejszych rozwiązań należy przekształcenie dotychczasowej działalności lub założenie nowej spółki z o.o. Przemawiają za tym przede wszystkim ograniczona odpowiedzialność wspólników oraz regulacje podatkowe wprowadzone Polskim Ładem. Sformalizowany proces przekształcenia, a czasem także względy biznesowe skłaniają przedsiębiorców do przenoszenia dotychczas prowadzonego przedsiębiorstwa do…

Praca zdalna: nowe przepisy już od 7 kwietnia 2023 r.

Praca zdalna wprowadzona do tej pory wyłącznie oszczędnymi regulacjami tzw. przepisów antycovidowych i mocno sformalizowanymi przepisami obejmującym telepracę zacznie funkcjonować w polskim prawie pracy jako nowa, samodzielna forma wykonywania pracy już od 7 kwietnia 2023 r. Nowelizacja zastąpi przestarzałą już formę telepracy. Nowe przepisy uregulują wykonywanie pracy zdalnej dużo bardziej restrykcyjnie, a także nałożą na…

Zmiany w podatkach 2023

Rząd opublikował informacje dotyczące zmian podatkowych, które wchodzą w życie w 2023 r. W niniejszym artykule przybliżamy Państwu najistotniejsze z nich: Brak opodatkowania najmu prywatnego na zasadach ogólnych Od 2023 roku zmienią się zasady opodatkowania wynajmu mieszkań poza działalnością gospodarczą. Osoby, które uzyskują przychody z tytułu najmu prywatnego, nie będą mogły opodatkować tych przychodów na zasadach…

Odszkodowanie na naprawę auta jest zawsze przychodem – stanowisko fiskusa uderza w firmowe samochody

Czy odszkodowanie jest przychodem? Kwestia zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na użytkowanie samochodu oraz odliczania VAT z tego tytułu przysparza przedsiębiorcom wielu formalności. Co do zasady wymaga bowiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów, zgłoszenia samochodu do urzędu skarbowego, a także – jeśli kierowca chce odliczyć większą część wydatków, ujęcia go w środkach trwałych firmy.…

Podatki w Niemczech – czy to się opłaca?

Moda na przeniesienie firmy do Niemiec Mimo niesprzyjającej sytuacji rynkowej, wywołanej postępującą inflacją i wzrostami cen energii, Polscy przedsiębiorcy nie ustają w rozszerzaniu działalności na rynki zagraniczne. W rankingu popularności przodują tutaj Niemcy, gdzie rodzime firmy oferują usługi zarówno bezpośrednio z Polski (np. delegując pracowników do wykonania danej usługi) lub poprzez otwarcie oddziału czy założenie…

Elektroniczne umowy o pracę – rządowy projekt ustawy

Na etapie prac sejmowych znajduje się obecnie projekt ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów autorstwa Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Zakłada on wprowadzenie specjalnego systemu elektronicznego mającego ułatwić zgodne z prawem sporządzenie umowy o pracę, umów zlecenia oraz umów uaktywniających. Dzięki temu w jednym miejscu ma być możliwe zarówno zawarcie umowy, jak i…