Delegujesz pracowników za granicę – uważaj, A1 to nie wszystko!

Mimo faktu, że przepisy zaostrzające reżim delegowania pracowników do krajów UE weszły w życie w roku 2020 r. większość przedsiębiorców, wysyłając pracowników za granicę w dalszym ciągu nie dotrzymuje wymogów unijnych i państwa oddelegowania. Nieświadomi przepisów pracodawcy często dowiadują się o wymogach delegowania dopiero w trakcie kontroli zagranicznych organów. Niestety wówczas jest już za późno,…

Praca zdalna: nowe przepisy już od 7 kwietnia 2023 r.

Praca zdalna wprowadzona do tej pory wyłącznie oszczędnymi regulacjami tzw. przepisów antycovidowych i mocno sformalizowanymi przepisami obejmującym telepracę zacznie funkcjonować w polskim prawie pracy jako nowa, samodzielna forma wykonywania pracy już od 7 kwietnia 2023 r. Nowelizacja zastąpi przestarzałą już formę telepracy. Nowe przepisy uregulują wykonywanie pracy zdalnej dużo bardziej restrykcyjnie, a także nałożą na…

Elektroniczne umowy o pracę – rządowy projekt ustawy

Na etapie prac sejmowych znajduje się obecnie projekt ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów autorstwa Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Zakłada on wprowadzenie specjalnego systemu elektronicznego mającego ułatwić zgodne z prawem sporządzenie umowy o pracę, umów zlecenia oraz umów uaktywniających. Dzięki temu w jednym miejscu ma być możliwe zarówno zawarcie umowy, jak i…

Nowelizacja specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Prezydent podpisał kolejną nowelizację Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Do najważniejszych zmian można zaliczyć: wyłączenie obok obywateli Polski również innych obywateli Unii Europejskiej z grupy osób, które mogą zostać objęte regulacjami ustawy; dostosowanie przepisów ustawy do sytuacji, w której bezpośredni wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z…

Nadchodzi ozusowanie umów-zleceń. Co z umowami o dzieło?

W związku z realizacją Krajowego Planu Odbudowy (dalej: KPO), rząd zapowiedział oskładkowanie umów cywilnoprawnych już od 1 marca 2023 roku. Pewnym jest objęcie składkami umów zlecenia. Natomiast wśród pracodawców pojawiło się pytanie o kwestię objęcia składkami pozostałych umów cywilnoprawnych, która dotychczas nie została jednoznacznie rozstrzygnięta. Ozustowanie umów-zleceń: planowane zmiany Zgodnie z treścią KPO celem reformy…

Koniec z papierowymi wnioskami o A1

Już od kwietnia bieżącego roku obowiązują zmienione przepisy dotyczące ubiegania się i wydawania zaświadczenia A1. Wnioski o wydanie tego dokumentu można składać do ZUS wyłącznie w postaci elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). Wnioski papierowe nie są już przyjmowane. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o nowej procedurze na swojej stronie internetowej. Czym jest zaświadczenie A1? Zaświadczenie…

ATL Law Kancelaria Radcy prawnego

Zmiany w Pracowniczych Programach Emerytalnych

Prezydent Andrzej Duda 25 kwietnia br. Podpisał nowelizację ustawy o PPE, IKE i IKZE mającą poprawić funkcjonowanie pracowniczych programów emerytalnych (PPE). Pakiet zmian obejmuje ułatwienia dla pracodawców oraz rozwiązania zachęcające do tworzenia nowych PPE. Co do zasady nowe przepisy wejdą w życie od 1 lipca 2022 r. Obejmują m.in. zmiany niektórych warunków uczestnictwa w PPE…

Komornik wypłacił zaległe wynagrodzenie lub odprawę? Sprawdź jak rozliczyć składki i podatek.

Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w których zaległą pensję i odprawę pracownik odzyskuje w drodze egzekucji komorniczej. Należy wtedy pamiętać o konieczności odprowadzania zaliczek na PIT i składek na ubezpieczenia społeczne. Po egzekucji komorniczej obowiązki rozliczenia poszczególnych danin publicznoprawnych obciążają zarówno pracodawcę i komornika, jak i samego pracownika. I to niezależnie od woli stron oraz tego,…

Likwidujesz działalność w 2022 r.? Uważaj na składkę zdrowotną

Konsekwencją zmian w zasadach opłacania składki zdrowotnej wprowadzonych przez Polski Ład jest konieczność zapłaty przez przedsiębiorców składki od przychodu uzyskanego ze sprzedaży towarów sprzedanych i pozostałych po likwidacji. Składka zdrowotna od „zlikwidowanego biznesu” Przedsiębiorcy od stycznia 2022 r. są zobowiązani zapłacić dodatkową składkę zdrowotną, jeśli zdecydują się na likwidację prowadzonej działalności. Immanentnym warunkiem do objęcia…

Nowe terminy płatności składek ZUS. Sprawdź kiedy opłacić składki w 2022 r.

Od 2022 r. zmieniły się terminy opłacania składek i przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Teraz jest to 5., 15. i 20. dzień miesiąca. Nowe terminy dotyczą rozliczania składek za styczeń 2022 r. i kolejne miesiące – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nowe terminy 15. dzień miesiąca to nowy termin dla płatników składek posiadających osobowość prawną czyli…