Nowelizacja specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Prezydent podpisał kolejną nowelizację Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Do najważniejszych zmian można zaliczyć: wyłączenie obok obywateli Polski również innych obywateli Unii Europejskiej z grupy osób, które mogą zostać objęte regulacjami ustawy; dostosowanie przepisów ustawy do sytuacji, w której bezpośredni wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z…

Nadchodzi ozusowanie umów-zleceń. Co z umowami o dzieło?

W związku z realizacją Krajowego Planu Odbudowy (dalej: KPO), rząd zapowiedział oskładkowanie umów cywilnoprawnych już od 1 marca 2023 roku. Pewnym jest objęcie składkami umów zlecenia. Natomiast wśród pracodawców pojawiło się pytanie o kwestię objęcia składkami pozostałych umów cywilnoprawnych, która dotychczas nie została jednoznacznie rozstrzygnięta. Opis planowanych zmian Zgodnie z treścią KPO celem reformy jest…

Koniec z papierowymi wnioskami o A1

Już od kwietnia bieżącego roku obowiązują zmienione przepisy dotyczące ubiegania się i wydawania zaświadczenia A1. Wnioski o wydanie tego dokumentu można składać do ZUS wyłącznie w postaci elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). Wnioski papierowe nie są już przyjmowane. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o nowej procedurze na swojej stronie internetowej. Czym jest zaświadczenie A1? Zaświadczenie…

ATL Law Kancelaria Radcy prawnego

Zmiany w Pracowniczych Programach Emerytalnych

Prezydent Andrzej Duda 25 kwietnia br. Podpisał nowelizację ustawy o PPE, IKE i IKZE mającą poprawić funkcjonowanie pracowniczych programów emerytalnych (PPE). Pakiet zmian obejmuje ułatwienia dla pracodawców oraz rozwiązania zachęcające do tworzenia nowych PPE. Co do zasady nowe przepisy wejdą w życie od 1 lipca 2022 r. Obejmują m.in. zmiany niektórych warunków uczestnictwa w PPE…

Komornik wypłacił zaległe wynagrodzenie lub odprawę? Sprawdź jak rozliczyć składki i podatek.

Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w których zaległą pensję i odprawę pracownik odzyskuje w drodze egzekucji komorniczej. Należy wtedy pamiętać o konieczności odprowadzania zaliczek na PIT i składek na ubezpieczenia społeczne. Po egzekucji komorniczej obowiązki rozliczenia poszczególnych danin publicznoprawnych obciążają zarówno pracodawcę i komornika, jak i samego pracownika. I to niezależnie od woli stron oraz tego,…

Likwidujesz działalność w 2022 r.? Uważaj na składkę zdrowotną

Konsekwencją zmian w zasadach opłacania składki zdrowotnej wprowadzonych przez Polski Ład jest konieczność zapłaty przez przedsiębiorców składki od przychodu uzyskanego ze sprzedaży towarów sprzedanych i pozostałych po likwidacji. Składka zdrowotna od „zlikwidowanego biznesu” Przedsiębiorcy od stycznia 2022 r. są zobowiązani zapłacić dodatkową składkę zdrowotną, jeśli zdecydują się na likwidację prowadzonej działalności. Immanentnym warunkiem do objęcia…

Nowe terminy płatności składek ZUS. Sprawdź kiedy opłacić składki w 2022 r.

Od 2022 r. zmieniły się terminy opłacania składek i przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Teraz jest to 5., 15. i 20. dzień miesiąca. Nowe terminy dotyczą rozliczania składek za styczeń 2022 r. i kolejne miesiące – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nowe terminy 15. dzień miesiąca to nowy termin dla płatników składek posiadających osobowość prawną czyli…

Polski Ład w pigułce – podsumowanie zmian w podatkach i prawie pracy

W poprzednich artykułach poruszaliśmy temat najistotniejszych zmian wdrażanych przez Polski Ład dotyczących m.in. składki zdrowotnej, leasingu, legalności zatrudnienia i nowych  kwestii związanych z prowadzeniem jednoosobowych działalności gospodarczych. Wspominaliśmy także o sposobach na złagodzenie lub uniknięcie niektórych obciążeń np. poprzez udzielenie wynagrodzenia członkom zarządu w oparciu o odpowiednią podstawę prawną lub zmianę formy prowadzonej działalności gospodarczej.…

Polski Ład: Jak uniknąć 9-proc. składki zdrowotnej dla członków zarządu?

Zgodnie z treścią podpisanej przez Prezydenta RP nowelizacji, od stycznia 2022 r. członków zarządu powołanych ustawą wspólników czeka 9-proc. składka zdrowotna. W treści uzasadnienia ustawy można przeczytać, że celem zmian jest na zrównanie praw i obowiązków osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z osobami powołanymi do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu…

Outsourcing pod lupą Sądu Najwyższego – kto jest płatnikiem składek?

Pojęcie “wykonuje pracę na rzecz pracodawcy”, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 423), obejmuje wykonywanie umowy zlecenia (innej umowy oświadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia) zawartej przez pracownika z przedsiębiorcą prowadzącym…