Dwie osoby to nie jedna – przełomowa uchwała w sprawie dwuosobowych sp. z o.o.

21 lutego Sąd Najwyższy podjął przełomową uchwałę dotyczącą podlegania ubezpieczeniom społecznym przez wspólnika w dwuosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której jeden z nich posiada pozycję dominującą. W przedmiotowej sprawie proporcja udziałów rozkładała się w stosunku 99% do 1%. SN zdecydował, że ,,Wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 procent udziałów nie podlega ubezpieczeniom…

E- doręczenia dla przedsiębiorców

Od wielu lat w różnych przestrzeniach życia dochodzi do coraz szerszej cyfryzacji i informatyzacji. Więcej spraw w sferze prywatnej czy zawodowej załatwiamy za pomocą laptopów czy telefonów komórkowych. Zamiast chodzić do urzędów i tam uzupełniać formularze w formie papierowej korzystamy z ich odpowiedników online, które uzupełniamy w domu czy pracy bez osobistych wizyt. Zamiast poczty…

Zakaz crowfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Lipcem 2022 roku podpis prezydenta uzyskała ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Zdecydowana większość przepisów weszła w ciągu 14 dni od ogłoszenia jej, z pewnymi jednak wyjątkami. Jednym z nich był art. 48 ustawy, który dotyczył zmian w kodeksie spółek handlowych. Regulacje w tym zakresie zaczęły obowiązywać dopiero 10 listopada bieżącego…

Nowe zasady transgranicznych podziałów spółek

Już 15 września bieżącego roku wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw. Nowela ma przede wszystkim na celu implementacje do polskiego systemu  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z  27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek. Nowe przepisy wprowadzą zmienione…

Czy nieodpłatne świadczenie członka zarządu w spółce kapitałowej stanowi przychód na gruncie ustawy o CIT?

Zarząd jest jednym z organów spółki, który prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Bazując na regulacjach dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych jego członkowie mogą zostać wybrani spośród wspólników, a także spoza ich grona. W art. 201 par. 4 k.s.h. wskazano, że członkowie powoływani są uchwałą zgromadzenia wspólników,…

Płaca minimalna w 2024 roku

Obecnie trwają prace nad ustaleniem nowej stawki minimalnej za pracę na 2024 roku. Rząd chce wprowadzić zmiany i podwyższyć aktualną wysokość wynagrodzenia rozporządzeniem Rady Ministrów, którego autorem jest ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Teraz projekt trafił do konsultacji publicznych oraz uzgodnień między resortowych. Rada Ministrów chcę, aby minimalna stawka za prace oraz godzinowa została w…

Opodatkowanie noclegów i transportu w sprawie delegowania- zmiana linii orzeczniczej

Przez długi okres sądy powszechnie przyjmowały, opierając się na wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 7/13) z 8 lipca 2014 r. pozytywną wykładnię, że świadczenia pracodawców delegujących polegające na zapewnieniu noclegu, pożywienia czy transportu nie skutkowały powstaniem dla pracownika przychodu. Interpretacje tę tłumaczono tym, iż wspomniane wyżej świadczenia służyły przede wszystkim interesowi pracodawcy. Jednak uchwała…

Ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym już obowiązuje

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 roku o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym już obowiązuje. Dostosowuje ona ustawodawstwo krajowe do przepisów unijnych oraz wdraża kwestie związane z delegowanie kierowców w transporcie drogowym na terenie kraju. Celem nowych norm jest przede wszystkim poprawienie warunków pracy kierowców oraz ułatwienie prowadzenia działalności transportowej. Ponadto ustawa określa zasady kontroli…

Zmiany w ustawie o podatku VAT już od 1 lipca 2024 roku

Prezydent Andrzej Duda 4 sierpnia bieżącego roku podpisał ustawę z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Już teraz analizując zmiany, które zawiera nowelizacja można stwierdzić, że nadchodzi systemowa rewolucja. Ustawa wprowadzi obowiązek stosowania przez podatników Krajowego Systemu e-faktur, obecnie od 1 lutego 2022 roku…

Europejski nakaz zabezpieczenia w Rozporządzeniu nr 655/2014- jak wygląda procedura?

W dniu 18 stycznia 2017 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 roku ustanawiające procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym. Przepisy mają ułatwiać dochodzenie transgranicznych wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych. Wskazane rozporządzenie przewiduje dla wierzyciela alternatywne wobec krajowych środki zabezpieczające. Przepisy wprowadzają procedurę, która…