Fundacja rodzinna – nowy sposób na sukcesję firmy w 2023 r.

Na podpis prezydenta oczekuje obecnie ustawa Ustawa o fundacji rodzinnej uchwalona przez sejm 14 grudnia 2022 r. Celem nowej ustawy jest ochrona rodzinnego majątku, zminimalizowanie skutków nieudanej sukcesji i gwarantowanie kontynuacji działalności biznesowej w formie fundacji rodzinnej. Przekazanie majątku poprzez instrumenty zapewniane przez ustawę ma chronić go przed podziałem, umożliwić jego pomnażanie, a więc także…

Zmiany w podatkach 2023

Rząd opublikował informacje dotyczące zmian podatkowych, które wchodzą w życie w 2023 r. W niniejszym artykule przybliżamy Państwu najistotniejsze z nich: Brak opodatkowania najmu prywatnego na zasadach ogólnych Od 2023 roku zmienią się zasady opodatkowania wynajmu mieszkań poza działalnością gospodarczą. Osoby, które uzyskują przychody z tytułu najmu prywatnego, nie będą mogły opodatkować tych przychodów na zasadach…

Odszkodowanie na naprawę auta jest zawsze przychodem – stanowisko fiskusa uderza w firmowe samochody

Czy odszkodowanie jest przychodem? Kwestia zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na użytkowanie samochodu oraz odliczania VAT z tego tytułu przysparza przedsiębiorcom wielu formalności. Co do zasady wymaga bowiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów, zgłoszenia samochodu do urzędu skarbowego, a także – jeśli kierowca chce odliczyć większą część wydatków, ujęcia go w środkach trwałych firmy.…

Ceny gazu 2023. Ostatni dzwonek na złożenie wniosku o dodatek węglowy

Zamrożone taryfy na gaz Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Celem jest zablokowanie ceny gazu i usług dystrybucji na rok 2023. Zgodnie z komunikatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowaną na stronie rządu, najważniejsze rozwiązania…

Podatki w Niemczech – czy to się opłaca?

Moda na przeniesienie firmy do Niemiec Mimo niesprzyjającej sytuacji rynkowej, wywołanej postępującą inflacją i wzrostami cen energii, Polscy przedsiębiorcy nie ustają w rozszerzaniu działalności na rynki zagraniczne. W rankingu popularności przodują tutaj Niemcy, gdzie rodzime firmy oferują usługi zarówno bezpośrednio z Polski (np. delegując pracowników do wykonania danej usługi) lub poprzez otwarcie oddziału czy założenie…

Kiedy jedyny wspólnik spółki z o.o. może być jej pracownikiem? – sąd rozstrzyga wątpliwości w zakresie ubezpieczenia społecznego

Sąd przychylił się do stanowiska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z którym jedyny udziałowiec spółki z o.o., będący jednocześnie członkiem zarządu nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę, a podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Głównym motywem oceny sądu był fakt, iż w ustalonym w sprawie stanie…

Elektroniczne umowy o pracę – rządowy projekt ustawy

Na etapie prac sejmowych znajduje się obecnie projekt ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów autorstwa Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Zakłada on wprowadzenie specjalnego systemu elektronicznego mającego ułatwić zgodne z prawem sporządzenie umowy o pracę, umów zlecenia oraz umów uaktywniających. Dzięki temu w jednym miejscu ma być możliwe zarówno zawarcie umowy, jak i…

Prawo pracy 2022/2023 – nowe obowiązki i zakazy dotyczące pracowników delegowanych

Zmiana w Kodeksie pracy Ostatnie miesiące oraz początek przyszłego roku to okres intensywnych nowelizacji istotnych przepisów prawa pracy, także obejmujących pracowników delegowanych. Zmiany są związane z procesem wdrożeniowym dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L…

Zmiany w umowach o pracę już od stycznia 2023 r.

Zmiany w prawie pracy Już od początku następnego roku obowiązywać będą znowelizowane przepisy Kodeksu pracy. Zmiany wynikają z konieczności implementacji postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej. Nowelizacja wprowadza modyfikacje m.in. w obszarze zawierania umów o pracę na…

8 pakiet sankcji UE na Rosję

Z dniem 6 października Unia Europejska przyjęła kolejny, ósmy pakiet sankcji na Federację Rosyjską. Decyzja ta była odpowiedzią na dalszą agresję Rosji wobec Ukrainy, organizację nielegalnych fikcyjnych „referendów” w obecnie okupowanych nielegalnie przez Federację Rosyjską częściach obwodu donieckiego, chersońskiego, ługańskiego i zaporoskiego, nielegalną aneksję tych ukraińskich obwodów przez Federację Rosyjską, a także mobilizację w Federacji…