Tarcze antykryzysowe a rozliczenie podatku PIT

Przedsiębiorcy poszkodowani przez pandemię koronawirusa i związane z nią liczne ograniczenia gospodarcze korzystali z różnych opcji pomocy zawartych w Tarczach antykryzysowych. W związku z koniecznością rozliczenia podatku dochodowego, powstaje wątpliwość, które świadczenia są całkowicie, lub częściowo zwolnione z opodatkowania. Wsparcie finansowe przygotowane przez rząd dla przedsiębiorców obejmowały do tej pory m.in. świadczenie postojowe, mikropożyczki i…

Jak uchronić się przed podwójnym opodatkowaniem? Rozstrzygamy wątpliwości w sprawie rezydencji podatkowej.

Stanowisko fiskusa 16 lutego bieżącego roku dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretacją nr 0112-KDIL2-1.4011.928.2020.2.MKA. Sprawa dotyczyła obywatela Polski zatrudnionego w Wielkiej Brytanii. Wnioskodawca przyjeżdżał do Polski na kilka tygodni urlopu. Miał tutaj zarejestrowaną działalność gospodarczą polegającą na wynajmowaniu dwóch pomieszczeń. Zdaniem Wnioskodawcy jego centrum życiowych interesów znajdowało się jednak od lat w Wielkiej Brytanii. Twierdził…

Jesteś pracownikiem transgranicznym z Polski/Niemiec? Sprawdź gdzie zapłacisz PIT.

Na stronie Ministerstwa Finansów pojawiła się informacja o zawarciu przez Polskę i Niemcy porozumienia dotyczącego zasad opodatkowania pracy zdalnej wykonywanej przez pracowników transgranicznych w czasie pandemii COVID-19. To duże uproszczenie dla pracowników. Zostały utrzymane zasady opodatkowania sprzed pandemii. Polska i Niemcy zawarły wzajemne porozumienie w zakresie stosowania art. 15 ust. 1 i art. 19 ust.…

Wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniu zarządu jako koszt uzyskania przychodów.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 sierpnia 2020 r. (sygn. akt II FSK 3010/19) wynagrodzenie członków zarządu można uznać za koszt uzyskania przychodu także w sytuacji, gdy członkowie zarządu są jednocześnie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę i nie dokonują czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. W przedmiotowej sprawie spółka zaliczyła do kosztów podatkowych…

Odwrotne połączenie spółek – nowe przepisy podatkowe.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 16 września 2020 r. wydał Interpretację Indywidualną (nr 0111-KDWB.4010.16.2020.1.MJ). Zajął w niej stanowisko w zakresie odwrotnego połączenia spółek po 1 marca 2020 r. Chodzi o połączenie w wyniku którego to spółka zależna przejmuje spółkę dominującą. Dyrektor KIS wskazał, że w przypadku tzw. połączenia odwrotnego, w wyniku którego spółka przejmująca otrzymuje –…