Polski Ład – nadchodzi kryzys Jednoosobowych Działalności Gospodarczych

To już pewne. Większość z planowanych przez rząd zmian podatkowych wprowadzanych w ramach tzw. Polskiego Ładu wejdzie w życie od stycznia i lutego 2022 r. Polskie prawo podatkowe czeka prawdziwa rewolucja. Choć nowelizacja przynosi także pozytywne zmiany przejawiające się m.in. zwiększeniem kwoty wolnej od podatku z 3 091 zł (8 000 zł dla najmniej zarabiających)…

Polski Ład: Jak uniknąć 9-proc. składki zdrowotnej dla członków zarządu?

Zgodnie z treścią podpisanej przez Prezydenta RP nowelizacji, od stycznia 2022 r. członków zarządu powołanych ustawą wspólników czeka 9-proc. składka zdrowotna. W treści uzasadnienia ustawy można przeczytać, że celem zmian jest na zrównanie praw i obowiązków osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z osobami powołanymi do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu…

Polski Ład – cios dla branży leasignowej

15 listopada bieżącego roku prezydent podpisał ustawę o zmianach podatkowych wchodzącą w skład tzw. Polskiego Ładu. Wśród uchwalonych przepisów znalazło się unormowanie zmieniające dotychczasowe oblicze leasingu samochodów i ich wykupu oraz późniejszej sprzedaży. Co istotne, mimo że zmiany wchodzą w życie dopiero od stycznia 2022 r., nowe regulacje odczują także przedsiębiorcy, którzy zawarli umowę leasingu…

„Zdalne” kontrole faktur i wykazywanie składki zdrowotnej. Nowy Ład to także nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Polski Ład nakłada na krajowych przedsiębiorców szereg nowych obowiązków związanych m.in. z rozliczaniem składek, obowiązkiem informacyjnym, czy prowadzeniem elektronicznej księgi przychodów i rozchodów. Zmiany zostały rozłożone w czasie. Część nich jest zapowiadana dopiero na 2023 r., ale pozostałe będą wymagać implementacji jeszcze w tym lub na początku następnego roku. Zmiany w podatkach Pierwsza zmiana zaplanowana…

Kiedy fiskus może opodatkować najem jako przychód z działalności gospodarczej? NSA w obronie przedsiębiorców .

W poniedziałek Naczelny Sąd Administracyjny wydał w siedmioosobowym składzie uchwałę w sprawie opodatkowania umów najmu, dzierżawy itp. Wniosek do sądu złożył w tej kwestii Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Szczegóły sprawy dotyczyły przesłanek ustawy o PIT decydujących, które zyski z wynajmowania nieruchomości są opodatkowane jako przychody z działalności gospodarczej, a nie z najmu. W sentencji…

Tarcze antykryzysowe a rozliczenie podatku PIT

Przedsiębiorcy poszkodowani przez pandemię koronawirusa i związane z nią liczne ograniczenia gospodarcze korzystali z różnych opcji pomocy zawartych w Tarczach antykryzysowych. W związku z koniecznością rozliczenia podatku dochodowego, powstaje wątpliwość, które świadczenia są całkowicie, lub częściowo zwolnione z opodatkowania. Wsparcie finansowe przygotowane przez rząd dla przedsiębiorców obejmowały do tej pory m.in. świadczenie postojowe, mikropożyczki i…

Jak uchronić się przed podwójnym opodatkowaniem? Rozstrzygamy wątpliwości w sprawie rezydencji podatkowej.

Stanowisko fiskusa 16 lutego bieżącego roku dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretacją nr 0112-KDIL2-1.4011.928.2020.2.MKA. Sprawa dotyczyła obywatela Polski zatrudnionego w Wielkiej Brytanii. Wnioskodawca przyjeżdżał do Polski na kilka tygodni urlopu. Miał tutaj zarejestrowaną działalność gospodarczą polegającą na wynajmowaniu dwóch pomieszczeń. Zdaniem Wnioskodawcy jego centrum życiowych interesów znajdowało się jednak od lat w Wielkiej Brytanii. Twierdził…

Jesteś pracownikiem transgranicznym z Polski/Niemiec? Sprawdź gdzie zapłacisz PIT.

Na stronie Ministerstwa Finansów pojawiła się informacja o zawarciu przez Polskę i Niemcy porozumienia dotyczącego zasad opodatkowania pracy zdalnej wykonywanej przez pracowników transgranicznych w czasie pandemii COVID-19. To duże uproszczenie dla pracowników. Zostały utrzymane zasady opodatkowania sprzed pandemii. Polska i Niemcy zawarły wzajemne porozumienie w zakresie stosowania art. 15 ust. 1 i art. 19 ust.…

Wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniu zarządu jako koszt uzyskania przychodów.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 sierpnia 2020 r. (sygn. akt II FSK 3010/19) wynagrodzenie członków zarządu można uznać za koszt uzyskania przychodu także w sytuacji, gdy członkowie zarządu są jednocześnie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę i nie dokonują czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. W przedmiotowej sprawie spółka zaliczyła do kosztów podatkowych…

Odwrotne połączenie spółek – nowe przepisy podatkowe.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 16 września 2020 r. wydał Interpretację Indywidualną (nr 0111-KDWB.4010.16.2020.1.MJ). Zajął w niej stanowisko w zakresie odwrotnego połączenia spółek po 1 marca 2020 r. Chodzi o połączenie w wyniku którego to spółka zależna przejmuje spółkę dominującą. Dyrektor KIS wskazał, że w przypadku tzw. połączenia odwrotnego, w wyniku którego spółka przejmująca otrzymuje –…