Dwie osoby to nie jedna – przełomowa uchwała w sprawie dwuosobowych sp. z o.o.

21 lutego Sąd Najwyższy podjął przełomową uchwałę dotyczącą podlegania ubezpieczeniom społecznym przez wspólnika w dwuosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której jeden z nich posiada pozycję dominującą. W przedmiotowej sprawie proporcja udziałów rozkładała się w stosunku 99% do 1%. SN zdecydował, że ,,Wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 procent udziałów nie podlega ubezpieczeniom…

Zakaz crowfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Lipcem 2022 roku podpis prezydenta uzyskała ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Zdecydowana większość przepisów weszła w ciągu 14 dni od ogłoszenia jej, z pewnymi jednak wyjątkami. Jednym z nich był art. 48 ustawy, który dotyczył zmian w kodeksie spółek handlowych. Regulacje w tym zakresie zaczęły obowiązywać dopiero 10 listopada bieżącego…

Wyłączenie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

W spółkach pomiędzy jej udziałowcami na tle odmiennych zdań, wzajemnej niechęci czy spraw natury majątkowej może dochodzić do różnego rodzaju sporów, które negatywnie wpływają na rozwój i działalność firmy. Pojawiają się również sytuacje, kiedy to jeden ze wspólników działa w sposób niekorzystny dla interesów spółki i stosunków w niej panujących. Czasami jedynym wyjściem z tak…

Procedura zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością walne zgromadzenie wspólników podejmuje w formie uchwał decyzje w wielu istotnych z punktu widzenia działalności spółki oraz udziałowców kwestiach. Działalność organu reprezentującego właścicieli powinna być co do zasady nastawiona na interes spółki oraz jego członków. W związku z tym uchwały podejmowane przez zgromadzenie wspólników z założenia powinny być pozytywne dla…

ATL Law Kancelaria Radcy prawnego Warszawa

Prokurent w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Osoby, które decydują się na wejście w strukturę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością często zadają sobie pytanie, czy warto posiadać w spółce prokurenta, zastanawiają się jakie korzyści może przynieść im ustanowienie takiego pełnomocnika, jakie ryzyka mogą się z tym wiązać oraz czy i ewentualnie jakie koszty będą musieli ponieść wraz z podjętą przez nich decyzją. Każdy…

Nowe zasady transgranicznych podziałów spółek

Już 15 września bieżącego roku wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw. Nowela ma przede wszystkim na celu implementacje do polskiego systemu  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z  27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek. Nowe przepisy wprowadzą zmienione…

Czy nieodpłatne świadczenie członka zarządu w spółce kapitałowej stanowi przychód na gruncie ustawy o CIT?

Zarząd jest jednym z organów spółki, który prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Bazując na regulacjach dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych jego członkowie mogą zostać wybrani spośród wspólników, a także spoza ich grona. W art. 201 par. 4 k.s.h. wskazano, że członkowie powoływani są uchwałą zgromadzenia wspólników,…

Dopłaty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jako instrument wewnętrznego dofinansowania

Zmiany na rynku gospodarczym, pogorszenie się sytuacji finansowej czy nowe inwestycje zmuszają często do konieczności pozyskania przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością dodatkowych środków finansowych. Kodeks spółek handlowych daje taką możliwość w postaci dopłat ze strony wspólników. Jest to instrument korzystny dla spółki w sytuacji, jeśli nie chce ona korzystać ze źródeł zewnętrznych. Kodeks spółek handlowych…

Aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do spółki z o.o.

Rozwój firmy nierzadko zmusza przedsiębiorców do konieczności zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej. Do najpopularniejszych rozwiązań należy przekształcenie dotychczasowej działalności lub założenie nowej spółki z o.o. Przemawiają za tym przede wszystkim ograniczona odpowiedzialność wspólników oraz regulacje podatkowe wprowadzone Polskim Ładem. Sformalizowany proces przekształcenia, a czasem także względy biznesowe skłaniają przedsiębiorców do przenoszenia dotychczas prowadzonego przedsiębiorstwa do…

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z o.o. jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Przedsiębiorcy wybierają spółki z o.o. głównie ze względu na ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania firmy. Także ci, którzy już posiadają jednoosobową działalność gospodarczą, często rozważają przekształcenie jej w spółkę z  o.o. Jest to tym bardziej optymalne rozwiązanie, że spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa…