Aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do spółki z o.o.

Rozwój firmy nierzadko zmusza przedsiębiorców do konieczności zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej. Do najpopularniejszych rozwiązań należy przekształcenie dotychczasowej działalności lub założenie nowej spółki z o.o. Przemawiają za tym przede wszystkim ograniczona odpowiedzialność wspólników oraz regulacje podatkowe wprowadzone Polskim Ładem. Sformalizowany proces przekształcenia, a czasem także względy biznesowe skłaniają przedsiębiorców do przenoszenia dotychczas prowadzonego przedsiębiorstwa do…

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z o.o. jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Przedsiębiorcy wybierają spółki z o.o. głównie ze względu na ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania firmy. Także ci, którzy już posiadają jednoosobową działalność gospodarczą, często rozważają przekształcenie jej w spółkę z  o.o. Jest to tym bardziej optymalne rozwiązanie, że spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa…

Kiedy jedyny wspólnik spółki z o.o. może być jej pracownikiem? – sąd rozstrzyga wątpliwości w zakresie ubezpieczenia społecznego

Sąd przychylił się do stanowiska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z którym jedyny udziałowiec spółki z o.o., będący jednocześnie członkiem zarządu nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę, a podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Głównym motywem oceny sądu był fakt, iż w ustalonym w sprawie stanie…

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Implementacja dyrektywy UE W ubiegłym tygodniu, 6 października sejm przyjął nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ustawa stanowi pierwszy etap implementacji tak zwanego pakietu prawa spółek, obejmujący częściową implementację unijnej dyrektywy 2019/1151. Dyrektywa ma na celu wprowadzenie możliwości zakładania niektórych rodzajów spółek (w odniesieniu do Polski – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych…

Holding – co to jest? Nowe przepisy

Już 13 października 2022 wejdzie w życia jedna z największych dotychczasowych zmian Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: KSH). Nowelizacja wprowadza do polskiego ustawodawstwa pojęcie tzw. holdingu (grupy spółek), które reguluje relacje prywatno-prawne między spółką dominującą a jej spółkami zależnymi, w sposób uwzględniający interes wierzycieli, członków organów oraz drobnych wspólników (akcjonariuszy) spółki zależnej. Ustawa nada również nowe…

Odpowiedzialność członka zarządu, a wniosek o upadłość – Wyrok NSA

Zgodnie z art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej (O.p) za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu m.in. w sytuacji, gdy nie wykażą, że doszło do zgłoszenia wniosku o upadłość. W omawianej sprawie prezes zarządu…

Newsletter KRS – odpowiedź ministerstwa na kradzieże spółek

Założenia newslettera KRS Już w czerwcu tego roku Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało na stronie rządu o uruchomieniu Newslettera Krajowego Rejestru Sądowego (newslettera KRS). Rozwiązanie zostało wprowadzone w ramach przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Celem przepisów ma być zwiększenie bezpieczeństwa obrotu prawno-gospodarczego. W szczególności autorom nowelizacji zależało na przeciwdziałaniu przestępstwom kradzieży spółek.…

Kiedy sąd rejestrowy odmówi wpisu? Sprawdź na co uważać przy zgłaszaniu zmian do KRS

Sąd rejonowy jest w pełni uprawniony do zbadania czy zgromadzenie wspólników, podejmując uchwałę mającą stanowić podstawę wpisu, zostało zwołane w sposób prawidłowy przez osoby do tego uprawnione. Tak stanowi postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi z 4.02.2022 r., sygn. XIII Ga 1228/20. Stan faktyczny Postanowieniem sądu rejestrowego z dnia 12 grudnia 2019 r. wydanym w sprawie…

Nowelizacja prawa holdingowego coraz bliżej

Rządowy projekt ustawy o zmianie Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH) oraz niektórych innych ustaw podlega obecnie pracom w komisjach sejmowych. Na stronie rządowej w komunikacie Prezesa Rady Ministrów czytamy, iż projekt dotyczy wprowadzenia do polskiego ustawodawstwa tzw. prawa holdingowego (prawa grup spółek, prawa koncernowego), które – w szerokim znaczeniu doktrynalnym – reguluje relacje prywatno-prawne między…

Polski Ład w pigułce – podsumowanie zmian w podatkach i prawie pracy

W poprzednich artykułach poruszaliśmy temat najistotniejszych zmian wdrażanych przez Polski Ład dotyczących m.in. składki zdrowotnej, leasingu, legalności zatrudnienia i nowych  kwestii związanych z prowadzeniem jednoosobowych działalności gospodarczych. Wspominaliśmy także o sposobach na złagodzenie lub uniknięcie niektórych obciążeń np. poprzez udzielenie wynagrodzenia członkom zarządu w oparciu o odpowiednią podstawę prawną lub zmianę formy prowadzonej działalności gospodarczej.…