Opodatkowanie noclegów i transportu w sprawie delegowania- zmiana linii orzeczniczej

Przez długi okres sądy powszechnie przyjmowały, opierając się na wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 7/13) z 8 lipca 2014 r. pozytywną wykładnię, że świadczenia pracodawców delegujących polegające na zapewnieniu noclegu, pożywienia czy transportu nie skutkowały powstaniem dla pracownika przychodu. Interpretacje tę tłumaczono tym, iż wspomniane wyżej świadczenia służyły przede wszystkim interesowi pracodawcy. Jednak uchwała…

Ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym już obowiązuje

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 roku o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym już obowiązuje. Dostosowuje ona ustawodawstwo krajowe do przepisów unijnych oraz wdraża kwestie związane z delegowanie kierowców w transporcie drogowym na terenie kraju. Celem nowych norm jest przede wszystkim poprawienie warunków pracy kierowców oraz ułatwienie prowadzenia działalności transportowej. Ponadto ustawa określa zasady kontroli…

Delegujesz pracowników za granicę – uważaj, A1 to nie wszystko!

Mimo faktu, że przepisy zaostrzające reżim delegowania pracowników do krajów UE weszły w życie w roku 2020 r. większość przedsiębiorców, wysyłając pracowników za granicę w dalszym ciągu nie dotrzymuje wymogów unijnych i państwa oddelegowania. Nieświadomi przepisów pracodawcy często dowiadują się o wymogach delegowania dopiero w trakcie kontroli zagranicznych organów. Niestety wówczas jest już za późno,…

Największa tegoroczna nowelizacja Kodeksu pracy już obowiązuje

26 kwietnia zaczęła obowiązywać największa, obok pracy zdalnej, tegoroczna nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzająca liczne nowe obowiązki dla pracodawców i uprawnienia dla pracowników. Największe zmiany w Kodeksie pracy dotyczą treści i zasad wypowiadania umów o pracę, nowych i wydłużonych urlopów oraz zwolnień od pracy, a także uprawnień pracowników-rodziców. Ustawa stanowi wdrożenie do polskiego porządku prawnego regulacji…

Podatki w Niemczech – czy to się opłaca?

Moda na przeniesienie firmy do Niemiec Mimo niesprzyjającej sytuacji rynkowej, wywołanej postępującą inflacją i wzrostami cen energii, Polscy przedsiębiorcy nie ustają w rozszerzaniu działalności na rynki zagraniczne. W rankingu popularności przodują tutaj Niemcy, gdzie rodzime firmy oferują usługi zarówno bezpośrednio z Polski (np. delegując pracowników do wykonania danej usługi) lub poprzez otwarcie oddziału czy założenie…

Prawo pracy 2022/2023 – nowe obowiązki i zakazy dotyczące pracowników delegowanych

Zmiana w Kodeksie pracy Ostatnie miesiące oraz początek przyszłego roku to okres intensywnych nowelizacji istotnych przepisów prawa pracy, także obejmujących pracowników delegowanych. Zmiany są związane z procesem wdrożeniowym dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L…

Problemy z polską specustawą i delegowaniem pracowników w związku z decyzją Rady UE

Państwa Członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polska, opracowują obecnie szczególne regulacje (tzw. specustawy) umożliwiające legalny pobyt i pracę Ukraińcom uciekającym przed wojną. Poszczególne krajowe regulacje będą się między sobą różnić. Jednakże niezależnie od rozwiązań krajowych, 4 marca 2022 r. decyzją 2022/382 Rady Unii Europejskiej, uaktywniły się przepisy Dyrektywy Rady 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001…

Pakiet mobilności – rewolucja w transporcie drogowym

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw została podpisana przez prezydenta 27 stycznia 2022 roku. Dokument opublikowano w Dzienniku Ustaw dzień później. Kierowca wykonujący przewóz międzynarodowy drogowy nie będzie już uznawany za będącego w podróży służbowej. Ten element nowelizacji obowiązuje już od 2 lutego 2022 r. Zmiana nie dotyczy…

Łatwiej o pracę dla obcokrajowca w Polsce – nowelizacja ustawy o cudzoziemcach

29 stycznia 2022 roku zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa o cudzoziemcach. Zmiany mają na celu usprawnienie postępowań dotyczących udzielania obcokrajowcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Chodzi w szczególności o zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, które są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce. Nowe przepisy mają także poprawić inne obowiązujące…

Zollamt cz. III – dokumentacja, przedstawicielstwo krajowe oraz pomoc ekspertów

W poprzednich artykułach przybliżona została instytucja niemieckiego urzędu celnego, czyli Zollamtu, a także charakter większości obowiązków administracyjnych, którym podlegają pracodawcy delegujący pracowników do Niemiec, jak i pracodawcy korzystający z usług agencji pośrednictwa pracy. Wskazano również na źródła tych obowiązków, czyli trzy podstawowe akty prawne niemieckiego prawa pracy tj. ustawę o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (MiLoG)…