Największa tegoroczna nowelizacja Kodeksu pracy już obowiązuje

26 kwietnia zaczęła obowiązywać największa, obok pracy zdalnej, tegoroczna nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzająca liczne nowe obowiązki dla pracodawców i uprawnienia dla pracowników. Największe zmiany w Kodeksie pracy dotyczą treści i zasad wypowiadania umów o pracę, nowych i wydłużonych urlopów oraz zwolnień od pracy, a także uprawnień pracowników-rodziców. Ustawa stanowi wdrożenie do polskiego porządku prawnego regulacji…

Podatki w Niemczech – czy to się opłaca?

Moda na przeniesienie firmy do Niemiec Mimo niesprzyjającej sytuacji rynkowej, wywołanej postępującą inflacją i wzrostami cen energii, Polscy przedsiębiorcy nie ustają w rozszerzaniu działalności na rynki zagraniczne. W rankingu popularności przodują tutaj Niemcy, gdzie rodzime firmy oferują usługi zarówno bezpośrednio z Polski (np. delegując pracowników do wykonania danej usługi) lub poprzez otwarcie oddziału czy założenie…

Prawo pracy 2022/2023 – nowe obowiązki i zakazy dotyczące pracowników delegowanych

Zmiana w Kodeksie pracy Ostatnie miesiące oraz początek przyszłego roku to okres intensywnych nowelizacji istotnych przepisów prawa pracy, także obejmujących pracowników delegowanych. Zmiany są związane z procesem wdrożeniowym dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L…

Problemy z polską specustawą i delegowaniem pracowników w związku z decyzją Rady UE

Państwa Członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polska, opracowują obecnie szczególne regulacje (tzw. specustawy) umożliwiające legalny pobyt i pracę Ukraińcom uciekającym przed wojną. Poszczególne krajowe regulacje będą się między sobą różnić. Jednakże niezależnie od rozwiązań krajowych, 4 marca 2022 r. decyzją 2022/382 Rady Unii Europejskiej, uaktywniły się przepisy Dyrektywy Rady 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001…

Pakiet mobilności – rewolucja w transporcie drogowym

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw została podpisana przez prezydenta 27 stycznia 2022 roku. Dokument opublikowano w Dzienniku Ustaw dzień później. Kierowca wykonujący przewóz międzynarodowy drogowy nie będzie już uznawany za będącego w podróży służbowej. Ten element nowelizacji obowiązuje już od 2 lutego 2022 r. Zmiana nie dotyczy…

Łatwiej o pracę dla obcokrajowca w Polsce – nowelizacja ustawy o cudzoziemcach

29 stycznia 2022 roku zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa o cudzoziemcach. Zmiany mają na celu usprawnienie postępowań dotyczących udzielania obcokrajowcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Chodzi w szczególności o zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, które są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce. Nowe przepisy mają także poprawić inne obowiązujące…

Zollamt cz. III – dokumentacja, przedstawicielstwo krajowe oraz pomoc ekspertów

W poprzednich artykułach przybliżona została instytucja niemieckiego urzędu celnego, czyli Zollamtu, a także charakter większości obowiązków administracyjnych, którym podlegają pracodawcy delegujący pracowników do Niemiec, jak i pracodawcy korzystający z usług agencji pośrednictwa pracy. Wskazano również na źródła tych obowiązków, czyli trzy podstawowe akty prawne niemieckiego prawa pracy tj. ustawę o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (MiLoG)…

Zollamt cz. II – kontrola Urzędu Celnego i sankcje za nieprzestrzeganie prawa

Kontrola Zollamtu  W poprzednim artykule przypomnieliśmy jakie podstawowe obowiązki spoczywają na pracodawcach delegujących pracowników do Niemiec. Wspomniano także o dodatkowym, często pomijanym obowiązku notyfikacyjnym wobec Zollamtu dotyczącym większości branż m.in. objętych układami zbiorowymi. Czy zatem na potrzeby kontroli wystarczy aby pracodawca zapewniały delegowanym pracownikom odpowiednie warunki pracy, adekwatne do państwa delegowania i wywiązywał się z…

Zollamt, czyli o czym zapominają pracodawcy przy delegowaniu pracowników do Niemiec?

Podstawowe obowiązki  Bez względu na to, czy pracodawca staje przed koniecznością wysłania swoich pracowników do Niemiec w celu świadczenia usług na rzecz kontrahentów, czy też wysyła ich do swojego przedsiębiorstwa w Niemczech, będzie musiał przestrzegać niemieckich przepisów o delegowaniu pracowników, implementujących odpowiednie dyrektywy UE. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy to niemiecka firma korzysta…

Jak dokonywać zgłoszeń w niemieckiej kasie urlopowej SOKA BAU?

System kasy urlopowej dla branży budowlanej (SKOA BAU) dla właściwego naliczania comiesięcznej kwoty składek potrzebuje comiesięcznych zgłoszeń podmiotów mających obowiązek uczestniczyć w systemie. Podstawową formą przekazywania danych do systemu kasy urlopowej jest uzupełnianie odpowiednich formularzy elektronicznych za pośrednictwem internetowego systemu kasy urlopowej. Po spełnieniu szczególnych kryteriów i złożeniu odpowiedniego wniosku istnieje możliwość przekazywania tych danych…