Newsletter KRS – odpowiedź ministerstwa na kradzieże spółek

Założenia newslettera KRS Już w czerwcu tego roku Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało na stronie rządu o uruchomieniu Newslettera Krajowego Rejestru Sądowego (newslettera KRS). Rozwiązanie zostało wprowadzone w ramach przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Celem przepisów ma być zwiększenie bezpieczeństwa obrotu prawno-gospodarczego. W szczególności autorom nowelizacji zależało na przeciwdziałaniu przestępstwom kradzieży spółek.…

Ulga rehabilitacyjna – kiedy można skorzystać i na jakich zasadach

Osoba niepełnosprawna lub mająca na utrzymaniu osoby niepełnosprawne może skorzystać z tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Tzn. na potrzeby rozliczenia podatku dochodowego może odjąć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Warunkiem skorzystania z tzw. ulgi rehabilitacyjnej, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek – orzeczenia do jednego z trzech…

Doręczanie pism w postępowaniu sądowym za pośrednictwem komornika

W postępowaniu cywilnym przewidziano opcję doręczania za pośrednictwem komornika pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony praw przez pozwanego. Polega to na tym, że przewodniczący zawiadamia powoda o braku możliwości doręczenia pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę obrony praw przez pozwanego, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego, a także zobowiązuje…

Niezapłacony abonament telewizyjny i radiowy – kiedy można starać się o jego umorzenie?

kiedy można starać się jego umorzenie? W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych, opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego oraz odsetki za zwłokę w uiszczeniu tych opłat. Powyższe przesłanki w postaci…

Praca dla obywateli Ukrainy – obowiązki polskich pracodawców

Od 15 marca przez portal praca.gov.pl można już składać powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy przewidziane w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Część pracodawców wciąż ma jednak wątpliwości czy powiadomienie zastępuje zezwolenie na pracę/oświadczenie o powierzeniu pracy wobec każdego pracownika…

Darmowa pomoc prawna i medyczna dla obywateli Ukrainy

Pomoc prawna Na stronie Krajowej Izby Radców Prawnych pojawiły się informacje prawne dla obywateli Ukrainy poszukujących możliwości wjazdu i pobytu w Polsce. Szczegóły pod linkiem: Informacje prawne dla obywateli Ukrainy poszukujących możliwości wjazdu i pobytu w Polsce – Krajowa Izba Radców Prawnych (kirp.pl) Naczelna Rada Adwokacka organizuje pomoc prawną dla obywateli Ukrainy w poszczególnych izbach…

Bon zasiedleniowy: nawet 11 844 zł z budżetu państwa po przeprowadzce – jakie są warunki?

Bon na zasiedlenie to przewidziana w ustawie o promocji zatrudnienia forma wsparcia młodych osób, które postanowiły zmienić swoje miejsce zamieszkania z powodu poszukiwania nowej pracy. Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać kwotę nawet 11 844 zł brutto? Gdzie starać się o dofinansowanie? Zasady przyznawania tego świadczenia szczegółowo określa art. 66n Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach…